Δ. Μεγαρέων: Πρόσκληση συμμετοχής στην «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής»

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο ίδρυσης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής», το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων, καλεί τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, τους συνεταιρισμούς, τις επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης, μεταποίησης, οικοτεχνίας και εμπορίας τοπικών αγροτικών προϊόντων καθώς και λοιπούς πιθανούς ενδιαφερόμενους φορείς (επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού, ξενοδοχεία), να συμμετάσχουν στο εγχείρημα ως μέλη της.

Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής» είναι ένα σημαντικό εργαλείο:

– Υποστήριξης της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα και του καλαθιού της Περιφέρειας Αττικής.
– Ανάπτυξης συνεργειών του αγροδιατροφικού τομέα με την εστίαση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
– Προάσπισης της Αττικής και της ελληνικής κουζίνας με τη διαφύλαξη των παραδοσιακών και καταναλωτικών προτύπων και τη δημιουργία καινοτομιών.
– Συμμετοχής σε προγράμματα ανάπτυξης και προώθησης προς όφελος των μελών της.
– Διμερών επαφών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με άλλες περιφέρειες και υπερεθνικούς οργανισμούς για την προώθηση των σκοπών της.
– Συνεργασίας με φορείς (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Πολιτιστικούς Φορείς κ.λπ.) για την προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών.
– Συμβουλευτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού στη Διαχειριστική Αρχή, στα Υπουργεία, Επιμελητήρια κ.λπ.

Λόγοι συμμετοχής στην «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής» θετικά «προνόμια»- κίνητρα:
– Συνέργεια μεταξύ των εταίρων της αγροδιατροφικής αλυσίδας
– «Συνέταιρος» με την Περιφερειακή αρχή στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων
– Συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης- εκθέσεις
– Συμμετοχή σε clusters για έρευνα και καινοτομία

Στον επίσημο ιστότοπο www.agroattica.gr της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Αττικής, παρέχονται περισσότερες πληροφορίες καθώς και η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής (έως 31/12/2022) για τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται από την αρμόδια Ομάδα Έργου της Περιφέρειας Αττικής (κ. Όλγα Ζαλούμη, Συντονίστρια Ομάδας Έργου, τηλ. 2132065769, 6945418810) καθώς και από την υπηρεσία μας (τηλ. 2296022318).

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής
& Αλιείας Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button