Διεπιστημονικό Κέντρο Παρατηρήσεων Γεωπεριβάλλοντος & Γεωκαταστροφών με έδρα τον Δ. Μεγαρέων

Δελτίο τύπου Δήμου Μεγαρέων σχετικά με τη δημιουργία Διεπιστημονικού Κέντρου Παρατηρήσεων Γεωπεριβάλλοντος & Γεωκαταστροφών με έδρα τον Δήμο Μεγαρέων:

 

-Η Έδρα UNESCO «SolidEarthPhysics&GeohazardsRiskReduction», το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και  η Ερευνητική Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έξυπνων Λύσεων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι οι συμπράττοντες επιστημονικοί φορείς του Κέντρου.

 

 

-Στόχος του Κέντρου είναι  η έγκαιρη προειδοποίηση και η θωράκιση του Δήμου Μεγαρέων, της Δυτικής Αττικής και των παραθαλάσσιων περιοχών του δυτικού Κορινθιακού Κόλπου, από πιθανές φυσικές καταστροφές.

 

 

-Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών, Σταθμοί GPS, Ανιχνευτικά Συστήματα Κατολισθήσεων, Αισθητήρες Καταγραφής και Μηχανισμοί Έγκαιρης Προειδοποίησης, για Πλημμυρικά Φαινόμενα θα τοποθετηθούν στα Μέγαρα και στην ευρύτερη περιοχή.

 

Όταν το ενδιαφέρον για τον τόπο συναντά τις κοινωνικές ευαισθησίες του επιστημονικού κόσμου της χώρας, τότε οι πρωτοβουλίες, που εκδηλώνονται μπορούν να αλλάξουν τους προσανατολισμούς και το τοπίο περιοχών, που δοκιμάστηκαν κατ΄ επανάληψη από πληθώρα προβλημάτων, που είτε άπτονται φυσικών φαινομένων, είτε αφορούν στην πλημμελή αξιοποίηση ευκαιριών, με στόχο την πολυπόθητη ανάπτυξη.

Την αλήθεια της συγκεκριμένης διαπίστωσης, αποδεικνύει μια διεπιστημονική πρωτοβουλία, με έδρα και ορμητήριο τα Μέγαρα Αττικής, η οποία φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο και τις προοπτικές στις τοπικές κοινωνίες. Οραματιστής μιας πρωτοποριακής προσπάθειας, που ξεκινά από τα Μέγαρα, ήταν ο Βουλευτής της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας και ο άνθρωπος που ανέλαβε τις δράσεις υλοποίησής της, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος, ο κ. Γιώργος Κώτσηρας, εντόπισε το Διεπιστημονικό Σχήμα, που επιθυμεί να θέσει σε λειτουργία, χωρίς το παραμικρό κόστος, ένα υπερσύγχρονο «Κέντρο Παρατηρήσεων  Γεωπεριβάλλοντος και Γεωκαταστροφών  κι ο δεύτερος, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Γρηγόρης Σταμούλης, αγκάλιασε την ιδέα διαθέτοντας την έδρα του Κέντρου, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην κατεύθυνση της μελέτης και έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές, τόσο στην περιοχή του Δήμου  Μεγαρέων, όσο και σε μια ευρύτερη ζώνη, που θα καλύπτει τη Δυτική Αττική, αλλά και τις παρακείμενες, παραθαλάσσιες περιοχές των Νομών Κορινθίας και Φωκίδας.

Το ξεκίνημα της πρωτοβουλίας επισφραγίστηκε σε Συνάντηση Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μεγάρων.

Σ΄ αυτήν συμμετείχαν, ο Βουλευτής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης και ως εκπρόσωπος των επιστημονικών φορέων, που συγκροτούν τη Διεπιστημονική Πρωτοβουλία, ο Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έξυπνων Λύσεων, Επ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Χλούπης.

Στη συνάντηση αναλύθηκε το αντικείμενο του Κέντρου Παρατηρήσεων, που θα είναι η είναι η παροχή υψηλού επιπέδου έρευνας και εκπαίδευσης, από έναν έντονα διεπιστημονικό κλάδο, ο οποίος θα συνδυάζει τις Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες (Γεωλογία, Γεωφυσική, Γεωχημεία) και τη Γεωτεχνολογία, με χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών.

Η πρωτοβουλία συνιστά τη στρατηγική σύμπραξη της Ερευνητικής Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έξυπνων Λύσεων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, της έδρας «UNESCO»/ «Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction» και του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Οι βασικές επιδιώξεις του Κέντρου θα είναι ο εφοδιασμός των δομών Πολιτικής Προστασίας, της Χώρας, του Δήμου Μεγαρέων και Δήμων της ευρύτερης περιοχής, αφενός με Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης Φυσικών Καταστροφών και αφετέρου με δεδομένα, που θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό των στρατηγικών καθορισμού, αντιμετώπισης και διαχείρισης κινδύνου.

Ταυτόχρονα, από το Κέντρο θα παρέχεται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στους τομείς της Μελέτης των Γεωπεριβαλλοντικών Φυσικών Πόρων και των Φυσικών Καταστροφών.  

Ενδεικτικές δράσεις, που ήδη διερευνήθηκαν, ήταν η εγκατάσταση μόνιμων Σεισμολογικών Σταθμών καθώς και Σταθμών GPS, στα Μέγαρα και την ευρύτερη περιοχή, η τοποθέτηση Ανιχνευτικών Συστημάτων Κατολισθήσεων και η δημιουργία ενός ευρύτατου Δικτύου Αισθητήρων Καταγραφής και Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων.

Κι όλα αυτά, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση, τόσο για το Δήμο της έδρας του Κέντρου Παρατηρήσεων, δηλαδή το Δήμο Μεγαρέων, όσο και για τους υπόλοιπους ΟΤΑ, που θα ωφεληθούν από τα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης και σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνων.

Τις επόμενες ημέρες, οι συμπράττοντες επιστημονικοί φορείς και ο Δήμος Μεγαρέων θα προχωρήσουν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η υλοποίηση της πρωτοβουλίας, η οποία έρχεται να απαντήσει, σε ένα τεράστιο ζήτημα, που αφορά στην ασφάλεια και την προστασία της περιοχής.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button