Διακηρύχθηκε η μελέτη διευθέτησης ρεμάτων «Σούρες» & Αγίας Αικατερίνης Μάνδρας

Διακηρύχθηκε η ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης του έργου «Οριοθέτηση, διευθέτηση και έργα ανάσχεσης ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης Ανάντη πόλεως Μάνδρας» από τη Διεύθυνση έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής.
Η σχετική διακήρυξη δημοσιεύεται προκειμένου να προχωρήσει το έργο, προϋπολογισμού 1.757.030,60 € (με Φ.Π.Α.).

«Στόχος η επίσπευση και η εκτέλεση έργου ουσίας, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής», τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος.

Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης τμημάτων των κύριων κλάδων των ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης που βρίσκονται ανάντη του συνεκτικού ιστού της πόλης της Μάνδρας. Στα πλαίσια της οριοθέτησης θα μελετηθούν τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης των ρεμάτων, έργα σταθεροποίησης της κοίτης και των πρανών, καθώς και έργα ανάσχεσης της ροής και της στερεομεταφοράς (μείωση των φερτών υλικών), τα οποία αφορούν στο σύνολο του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής κάθε ρέματος.

Η μελέτη εκτός της Υδραυλικής περιλαμβάνει και τις αναγκαίες υποστηρικτικές μελέτες, Τοπογραφική, Γεωλογική, Γεωτεχνική και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Άμεσα, μπαίνουν σε τροχιά εκτέλεσης και τα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, καθώς είναι στις πρώτες προτεραιότητες της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής.

Λευτέρης Κοσμόπουλος: «Κάνουμε πράξη έργα ουσίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μας».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button