Δ. Μεγαρέων: Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη του Αϊ-Γιάννη Χορευταρά

Ο Δήμος Μεγαρέων στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης, του «ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΤΑΣ» έτους 2023, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, από τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διάθεση και η πληρωμή των θέσεων, θα γίνει την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. Τα έντυπα των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα χορηγούνται στο Δημοτικό κατάστημα (Τμήμα Εσόδων – ισόγειο).

– H διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι τριήμερη, ήτοι 16, 17 και 18 Απριλίου 2023.
– Η τοποθέτηση των πάγκων θα ξεκινήσει την Κυριακή 16 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00.
– Η λήξη της Εμποροπανήγυρης είναι την Τρίτη 18 Απριλίου 2023 και ώρα 24:00.

Να σημειωθεί ότι, στην Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/23 (ΦΕΚ 389 Β/28-1-2023) : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00. ορίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, για όλες τις δραστηριότητες, οι όροι λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων κ.λ.π. Σε κάθε ωστόσο περίπτωση, οι ως άνω προϋποθέσες λειτουργίας, δύναται να τροποποιηθούν με την έκδοση νέων διατάξεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Υπηρεσία.
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Δύο φωτογραφίες.
4. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ή άδεια λαϊκών αγορών, ή άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
5. Βεβαίωση για όσους παίρνουν επίδομα αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).
6. Στην περίπτωση εκπροσώπησης (υποβολή αίτησης, διαδικασία κλήρωσης, παραλαβή άδειας) του ενδιαφερομένου από άλλο φυσικό πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση που θα έχει το γνήσιο της υπογραφής και σφραγίδα από τα Κ.Ε.Π., ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Για κάθε θρησκευτική εμποροπανήγυρη απαιτείται διαφορετική εξουσιοδότηση και θα απευθύνεται αποκλειστικά προς το Δήμο Μεγαρέων.
7. Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
8. Απόδειξη Ταμειακής Μηχανής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

φωτογραφία ενδεικτική

Παρόμοια άρθρα

Back to top button