Χρέη των σχολείων του Δήμου Μεγαρέων προς την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση των λογαριασμών ύδρευσης των σχολείων των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαρέων οι οφειλές είναι:

 

3ο και 6ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων:

20,50€ (2ο-3ο δίμηνο 2014)

 

5ο Νηπιαγωγείο  Μεγάρων:

101,50€ (2ο-3ο δίμηνο 2014)

 

7ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων:

79,50€ (2ο-3ο δίμηνο 2014)

 

1ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων:

1552,55€ (1ο δίμηνο 2000-3ο δίμηνο 2014)

 

2ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων:

9887,24€ (3ο δίμηνο 2006-3ο δίμηνο 2014)

 

3ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων:

44,00€ (2ο-3ο δίμηνο 2014)

 

4ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων:

123,50€ (2ο-3ο δίμηνο 2014)

 

5ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων:

4788,00€ (4ο δίμηνο 2010-3ο δίμηνο 2014)

 

6ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων:

474,00€ (2ο-3ο δίμηνο 2014)

 

7ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων:

196,50€ (5ο δίμηνο 2004-3ο δίμηνο 2014)

 

8ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων:

42,00€ (2ο-3ο δίμηνο 2014)

 

8ο Δημοτικό 8ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων:

65,00€ (2ο-3ο δίμηνο 2014)

 

9ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων:

152,50€ (2ο-3ο δίμηνο 2014)

 

1ο και 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων:

4287,50€ (6ο δίμηνο 2011-3ο δίμηνο 2014)

 

Γυμνάσιο Μεγάρων:

1654,28€ (1ο δίμηνο 2000-1ο δίμηνο 2014)

 

3ο Γυμνάσιο Μεγάρων:

98,50€ (6ο δίμηνο 2013-3ο δίμηνο 2014)

 

Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Μεγάρων:

122,50€ (1ο-3ο δίμηνο 2014)

 

3ο Σ.Ε.Κ. Δυτικής Αττικής:

10,50 (3ο δίμηνο 2014)

 

Η συνολική οφειλή των ως άνω λογαριασμών ύδρευσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαρέων έως και 01/10/2014 είναι: 23.700,07€ + 9.935,78€ (προσαυξήσεις προηγούμενης οφειλής) = 33.635,85 €

Παρόμοια άρθρα

Back to top button