20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 5/9/2017

Παρακολουθήστε την 18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017.

Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Αναμόρφωση προυπ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2017
 2. Αναμόρφωση προυπ/σμού ΔΗΚΕΔΗΜΕ οικονομικού έτους 2017
 3. Αναμόρφωση προυπ/σμού δημ.ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικονομικού έτους 2017
 4. Έγκριση της δαπάνης & ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την Εκδήλωση Μνήμης για την Απελευθέρωση των Μεγάρων
 5. Ομοίως για την Εορτή 28ης Οκτωβρίου 2017 (παρέλαση)
 6. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων
 7. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων
 8. Ορισμός κοινής επιτροπής παρακολούθησης του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων»
 9. Περί επιστροφής ποσού 125,00 € στον Μελέτιο Δ. Πάνο εκ παραβάσεως ΚΟΚ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
 10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης & διαπλάτυνσης πεζοδρομίων επί της οδού Ιωακείμ Καραγιώργη στην Ν.Πέραμο του Δήμου Μεγαρέων
 11. Περί παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου του παλαιού 7ου Δημ.Σχολείου Μεγάρων στην ΔΗΚΕΔΗΜΕ
 12. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α): «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων» της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002274
 13. Περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων
 14. Περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας των ΚΑΠΗ του δημοτ.ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
 15. Έγκριση του συσταθέντος Συντονιστικού Οργάνου της Επιτροπής Αγώνα κατά του ενδεχόμενου λειτουργίας Ορυχείων Βωξίτη

Παρόμοια άρθρα

Back to top button