Ασπρόπυργος: Πράσινο φως για το πρώτο Hull Logistics Park στην Ελλάδα

Με την απόφαση αρ. 88/2023 της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) εντάσσεται το επενδυτικό σχέδιο «Hull Logistics Park», με φορέα υλοποίησης τη «Στριμ Παγκόσμιες Αναπτύξεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», στις διατάξεις του ν. 4864/2021 περί στρατηγικών επενδύσεων.

Στην περιγραφή έργου, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αναφέρεται ότι το εν λόγω σχέδιο, που θα λάβει τα κίνητρα της ταχείας αδειοδότησης και χωροθέτησης, αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενιαίας πρότυπης υπερσύγχρονης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) με συνδυασμένες χερσαίες, θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μεταφορές, στην περιοχή Ασπρόπυργου στη Δυτική Αττική.

Η περιοχή επέμβασης, με συνολική επιφάνεια 291 στρέμματα, είναι πρώην ιδιοκτησία της Χαλυβουργίας Α.Ε., και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη ΒΙ.ΠΕ. Διυλιστηρίων Ασπροπύργου, στο 17ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Η έκταση διαχωρίζεται από την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου σε δύο τμήματα, τμήμα Α (238 στρέμματα) και τμήμα Β, παραλιακό (53 στρέμματα),που θα ενώνονται με υπέργεια γέφυρα.

Στην πλευρά προς τον κόλπο της Ελευσίνας θα κατασκευαστεί προβλήτας πρόσδεσης πλοίων, με τα αντίστοιχα λιμενικά έργα και τις απαραίτητες υποδομές για τη διά θαλάσσης φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων. Επίσης, στα βόρεια, η έκταση συνορεύει με τη σιδηροδρομική γραμμή Θριάσιο-Νέο Ικόνιο, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η άμεση μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σε χώρες της Ευρώπης.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 244,2 εκατ. ευρώ και αναμένεται, κατά την περίοδο λειτουργίας του, να δημιουργηθούν 1.238 νέες θέσεις εργασίας (900 νέες θέσεις στις υποδομές και 338 για τη λειτουργία της προβλήτας).

Σχετικά έγγραφα:
ΦΕΚ 2023 B/17.05.2023

φωτογραφία ενδεικτική

Παρόμοια άρθρα

Back to top button