Αρμοδιότητες γραφείου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του δήμου

Σε συνέχεια σχετικού δελτίου τύπου από δημοτικό συνδυασμό, ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου δεν αποτελεί πολιτικό γραφείο στα χέρια του εκάστοτε Δημάρχου, αλλά υπηρεσία του Δήμου, με συγκεκριμένη αποστολή.

 

Γι' αυτό, με απόφαση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Σταμούλη, το συγκεκριμένο Γραφείο έχει ήδη πάψει να εξυπηρετεί τις οποιεσδήποτε πρακτικές του παρελθόντος. Πλέον, το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ασχολείται μόνον με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του Εσωτερικού Οργανισμού του Δήμου, που έχει ως  εξής:

 

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

 

1) Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.

 

2) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ.) καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.

 

3) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

 

4) Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και της υπηρεσίες του Δήμου.

 

5) Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.

 

6) Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή των εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button