Απάντηση Διευθυντή ΤΥΔΜ σε δημοσίευμα σχετικό με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική

Ο  Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων κ. Ευάγγελος Ρούσσης, με έγγραφό του, απαντάει σε δημοσίευμα της εφημερίδα ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, σχετικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα Αττικής.
Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο:

Με έκπληξη διάβασα δημοσίευμά σας, στο φύλλο της εφημερίδας «ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» που κυκλοφόρησε στις 20-2-2019 με τίτλο: « Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΠΕ Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, Ο ΔΗΜΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕ».

Στο σχετικό άρθρο δημοσιεύεται απαντητική επιστολή, της εταιρίας «Αριάδνη Interconnection», θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), σε δημοσιεύματά σας, σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, όπου φαίνεται να υπήρχαν δήθεν διαβουλεύσεις και συναντήσεις της εταιρείας «Αριάδνη Interconnection», με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων η οποία ανταποκρίθηκε θετικά στις πρoτάσεις της.

Με την παρούσα επιστολή μου διαψεύδω κατηγορηματικά τα αναφερόμενα στην απαντητική επιστολή της εταιρείας «Αριάδνη Interconnection», σε οτιδήποτε αφορά την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Ουδέποτε εγώ προσωπικά ως Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων ή οποιοδήποτε στέλεχος της υπηρεσίας, εν γνώση μου, έχει έρθει σε επαφή, πόσο μάλλον έχει εμπλακεί σε συζητήσεις, με εκπροσώπους της εταιρείας ή του ΑΔΜΗΕ με θέμα σχετικό με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική.

Η μόνη επαφή που υπήρχε και αυτή, με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε) ήταν, όταν σε ανύποπτο χρόνο και απ’ ότι φαίνεται δ ό λ ι α πριν καν γίνει γνωστό το θέμα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Ισραήλ μέσω Κύπρου στην χώρα μας, δηλαδή τον Ιούνιο του 2017, λάβαμε επιστολή από τον ΑΔΜΗΕ η οποία μας πληροφορούσε ότι στα πλαίσια π ρ ο μ ε λ έ τ η ς που εκπονούσε για την διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ήθελε στοιχεία των δημοτικών δικτύων Ω.Κ.Ω (Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης) και πληροφορίες για την αρμόδια αρχή για την μελλοντική έκδοση άδεια τομής, αφού η αρχική όδευση που είχε προταθεί στην προμελέτη περνούσε από την Πάχη και εν γένει από τον Δήμο Μεγάρων. Στοιχεία τα οποία δόθηκαν όπως ήμαστε υποχρεωμένοι.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων θα εκφράσει τις απόψεις της επί του θέματος, μέσω του αρμοδίου Τμήματος Περιβάλλοντος στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν συζητηθεί το θέμα αυτό.

Ας ληφθεί υπ΄ όψιν ότι οποιοδήποτε στοιχείο της οριστικής μελέτης του έργου, όπως η τελική θέση προσαιγειάλωσης του καλωδίου, ή η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, ήρθε σε γνώση της υπηρεσίας μας και μάλιστα μέσω της Περιφέρειας Αττικής και όχι του Α.Δ.Μ.Η.Ε μόλις πριν από πέντε (5) ημέρες.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Μ.

Ευ. Ρούσσης
Πολιτικός Μηχανικός

Παρόμοια άρθρα

Back to top button