Ανάρτηση πολεοδομικής μελέτης Βλυχάδας Ι, ΙΙ

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί για την Πολεοδομική Μελέτη κατά την Γ΄ ανάρτηση του Β΄ Σταδίου των πολεοδομικών μελετών των περιοχών Βλυχάδα Ι και Βλυχάδα ΙΙ της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων  και να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις.

Η Γ΄ ανάρτηση των διαγραμμάτων των πολεοδομικών μελετών γίνεται σύμφωνα με την από 25-10-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που έγιναν κατά την Β΄ ανάρτηση των αντίστοιχων μελετών.

Η ανάρτηση των διαγραμμάτων θα γίνει στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων,  από 31/10/2011 μέχρι 18/11/2011.
Η υπηρεσία θα ενημερώνει το κοινό καθημερινά από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. . Τηλέφωνο επικοινωνίας  2296035740
 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button