Ανακοίνωση του Δ. Μεγαρέων για τους δικαιούχους επιστροφής ειδικού τέλους ΔΕΔΔΗΕ

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. 1% ετών 2021-2022

Ο Δήμος Μεγαρέων, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο προσωρινός πίνακας με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 1% ετών 2021-2022 για τη Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων.
Ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html , στην κατηγορία: «1ος Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. 1% ετών 2021 – 2022».

Δικαιούχοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές που είχαν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων στις 31-12-2023, δηλαδή κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 7569/Β΄/31-12-2023) που αφορά στον επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για τα έτη 2021 – 2022.

Για τις περιπτώσεις ενεργών συνδέσεων, που οι αριθμοί παροχής δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στον Δήμο Μεγαρέων (Τμήμα Εσόδων), εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα, δηλαδή μέχρι την 1η/07/2024 και ώρα 12:00μ.μ., αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η ενεργή τους σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στον Δήμο Μεγαρέων, προκειμένου να αποστείλει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα αναρτήσει τον τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που τους αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button