Ανακοίνωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Πτηνοτρόφων Μεγάρων

«Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου γίνεται προσπάθεια παραπλάνησης του πτηνοτροφικού και γενικότερα του κτηνοτροφικού κόσμου των Μεγάρων»

Ανακοίνωση Συνεταιρισμού

«Τα θεσμικά κατοχυρωμένα, συλλογικά και μονομερή όργανα της κρατικής διοίκησης σε μία ευνομούμενη πολιτεία, έχουν ως χρέος τους την βελτίωση των πάσης φύσεως συνθηκών για την ευημερία των πολιτών στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Επομένως, οποιαδήποτε ενέργεια ή διοικητική πράξη τους οφείλει να διέπεται από το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στον πολίτη και σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, αποφεύγοντας δυσμενείς και αδικαιολόγητες οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται στις παρυφές της νομιμότητας, όπως αυτή της επιβολής δημοτικών τελών στις σταυλικές εκμεταλλεύσεις.

Το παραπάνω επιβάλλεται από την έννοια του κράτους δικαίου και της εν γένει λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών δεδομένου ότι τα όργανα της διοίκησης διαθέτουν την υποδομή, στελεχιακό δυναμικό και ευχέρεια χρόνου, αλλά και την νομική συμβουλή, δυνατότητα υποστήριξης και καθοδήγησης από έμμισθους».

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, σχετικά με την από 24/9/21 συνεδρίαση των μελών του Συνεταιρισμού μας, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Κατά την διάρκεια της αυτής συνέλευσής μας, διαπιστώσαμε ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες χρεώσεις ΔΤ σε λογαριασμούς της ΔΕΗ με τον ισχύοντα συντελεστή των 2,35 ευρώ (τρίτος συντελεστής της υπ΄αριθμ. 183/2020 απόφασης ΔΣ Μεγαρέων).

Επιπλέον αυτού διαπιστώθηκε ότι σε μία «κατεπείγουσα» συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 21/9/21 εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 241/2021 απόφαση της, στην οποία γίνεται μια προσπάθεια παραπλάνησης του πτηνοτροφικού και γενικότερα του κτηνοτροφικού κόσμου των Μεγάρων, με σκοπό να δεχθεί την επιβολή ΔΤ στις σταυλικές του εγκαταστάσεις για ανύπαρκτες υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού. Ειδικότερα στην αυτή απόφαση γίνεται επίκληση δύο εγγράφων α) της υπ΄αριθμ. 877/1985 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Εσωτ. και β) του έγγραφο ΥΠ. ΕΣΔΑ με Α.Π. 13282/27-5-2015 – μιας λανθασμένης δηλαδή ερμηνείας της προαναφερόμενης γνωμοδότησης προκειμένου να δοθούν νομιμοφανή χαρακτηριστικά σε αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το γεγονός ότι είναι αδύνατον ο απλός κτηνοτρόφος-αγρότης να έχει πλήρη γνώση των νόμων και των δικαιωμάτων του, τα οποία θεωρείται αυτονόητο ότι οι ασκούντες την εξουσία θα πρέπει να εγγυούνται και να διασφαλίσουν.

2. Η πάγια θέση όλων των μελών του Συνεταιρισμού μας που ορίζει ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε κάποια από τα μέλη μας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά,

3. Τη συναίσθηση μας για την ευθύνη μας, έναντι ομοειδών Συνεταιριστικών Οργανώσεων – ομάδων παραγωγών ή ακόμα και απλών κτηνοτρόφων-παραγωγών, σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται σε ένα Δήμο όπου οι επενδύσεις στον πτηνοτροφικό τομέα είναι εκτεταμένες.

4. Του γεγονότος ότι η επιβολή ΔΤ ή ΔΦ σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ήταν ένα θέμα που απτόταν, της αρμοδιότητας δυο υπουργείων του Υπ.ΕΣΔΑ και ΥπΑΑΤ, και ότι ποτέ δεν διευθετήθηκε μέσω ενός εγγράφου ενός υπαλλήλου του Υπ.ΕΣΔΑ. ( Συν1 και Συν2 που σας διαβιβάζουμε προς διευκόλυνση σας και τα οποία δεν έχουν ανακληθεί).

5. Τη στάση του Δήμου να επιβάλει ή να προσπαθήσει να επιβάλει ΔΤ, για ανύπαρκτες υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού, η οποία δεν πλήττει ένα – δυο κτηνοτρόφους αλλά θα πλήξει όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου , συρρικνώνοντας ακόμα περισσότερο την πτηνοτροφεία και καθιστώντας ασύμφορη την όποια επένδυση στον τομέα της ζωικής παραγωγής στα όρια του δήμου – τομέα εποπτείας του ΥπΑΑΤ.

6. Την υπ’ αριθμ.66/2021 απόφαση ΔΣ του Δήμου Παιονίας με θέμα : Απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για σταυλικές – κτηνοτροφικές και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός οικισμών λόγω έλλειψης ανταποδοτικότητας, η οποία συνηγορεί προς τη θέση μας και την οποία σας καταθέτουμε προς διευκόλυνσης σας.

7. Την πάγια θέση της νομολογίας που δηλώνει σαφώς ότι για την επιβολή του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, λόγω ακριβώς, του ανταποδοτικού χαρακτήρα του επίμαχου τέλους, τα στοιχεία της ανταποδοτικότητας (συνδρομή ανάγκης επέκτασης της παρεχόμενης από τους δήμους υπηρεσίας, της κατάλληλης οργάνωσής της και της πραγματικής παροχής της), θα πρέπει να προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και επαρκώς αιτιολογημένο, από την οικεία κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία επιβάλλεται το εν λόγω ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. (μεταξύ άλλων παρ. 16 & 29 Γνωμοδότησης ΝΣΚ 202/2020)

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνεταιρισμός μας ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν θα επιτρέψει την χρησιμοποίηση της ανυπόστατης, ανεφάρμοστης και αυτοδίκαια άκυρης Γνωμοδότησης 877/1985, σε απόφαση του ΔΣ του Δήμου και ζητάμε :

– άμεση διόρθωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των συναδέλφων μας προκειμένου το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
– Τη σύσταση ομάδας εργασίας μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων των πτηνοτρόφων έτσι ώστε :
Ο Δήμος να εξακολουθήσει να λειτουργεί επωφελεία των δημοτών, στηρίζοντας την πληττόμενη ελληνική πτηνοτροφία μετά από δύο (2) συνεχόμενες κρίσεις οικονομικού και υγειονομικού χαρακτήρα.

Με εκτίμηση

Παρόμοια άρθρα

Back to top button