3 Ιουλίου η λήξη υποβολής αιτήσεων για ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακούς σταθμούς Προγράμματος ΕΣΠΑ

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5180/14-06-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς οι οποίοι επιθυμούν, για το έτος 2018-2019, να εγγράψουν τα παιδιά τους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) λειτουργούν:

α) Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου
β) Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων
γ) Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων και
δ) Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί λειτουργούν:

α) Στο Κουρκούρι, οδός Θεαγένους 8 και
β) Συνοικίας Μελί, οδός Ευκλείδου 4

Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων, Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο-1ος όροφος) καθώς και στους παραπάνω Βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την υποβολή των αντίστοιχων «Αιτήσεων συμμετοχής-Δήλωσης».
Αφορά βρέφη μέχρι 2,5 ετών καθώς και νήπια μέχρι 4 ετών. Και για τα ΚΔΑΠ από 5 έως 12 ετών.

Kαταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η Τρίτη 03 Ιουλίου και ώρα 24:00

Πληροφορίες:

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων, Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο-1 ος όροφος, Τηλ.: 22960-82747 & 22960-89150
 1ος Βρεφονηπιακός σταθμός- περιοχή Κουρκούρι, οδός Θεαγένους 8, τηλ. 22960-82395
 2ος Βρεφονηπιακός σταθμός – περιοχή Μελί, οδός Ευκλείδου 4, τηλ. 22960- 81977.
 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου – Καραγιώργη Ιωακείμ 1, Τηλ: 22960- 33195 (Πληροφορίες 16:00-20:00).
 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων – Άγιος Ιωάννης Γαλιλλαίος, Τηλ:22960-28580 (Πληροφορίες 16:00-20:00).
 7ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων – Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, Τηλ: 22960-83346 (Πληροφορίες 16:00-20:00).
 9ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων – Έξω βρύση, Τηλ: 22960-25919 (Πληροφορίες 16:00-20:00)

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς ότι εντός του σχολικού έτους 2018-2019 θα λειτουργήσει από τη ΔΗΚΕΔΗΜΕ καινούριος βρεφικός σταθμός δυναμικότητας 24 βρεφών, λύνοντας το πρόβλημα που δημιουργείται κάθε χρόνο λόγω της μικρής χωρητικότητας σε βρέφη των υπαρχουσών δομών του Δήμου.
Επίσης γίνονται διαδικασίες για την ίδρυση νέου ΚΔΑΠ στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων για να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρατηρείται κατά το πρώτο δεκαήμερο των αιτήσεων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button