2ος δολωματικός Ψεκασμός Δακοκτονίας 22-30/08

2ος δολωματικός Ψεκασμός Δακοκτονίας 22-30/08

Airis – Ανακαίνιση 728×270, 728×90

Ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2019 κατά το χρονικό διάστημα από 22/08/2019 έως 30/08/2019 θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στους ελαιώνες της περιοχής για την προστασία της παραγωγής από το δάκο.

Οι ψεκασμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφους με το φυτοπροστατευτικό προϊόν NOVADIM PROGRESS 40 EC, που έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Απαραίτητο είναι να λαμβάνονται τα παρακάτω αναγκαία και προληπτικά μέτρα:

  • Άτομα που δεν έχουν σχέση με τον ψεκασμό να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών.
  • Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά στους ελαιώνες.
  • Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες.
  • Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματα τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
  • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.
  • Οι ελαιώνες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα είναι συγκροτημένοι, συνεχόμενοι και αμιγείς, μη συγκαλλιεργούμενοι με κηπευτικά και μακριά από κατοικημένες περιοχές

Agrosyn 728×270, 728×90

Related posts