Τοπική Ανεξάρτητη Κίνηση: Προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινότητας Ν. Περάμου

Τοπική Ανεξάρτητη Κίνηση: Προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινότητας Ν. Περάμου

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Στο Συμβούλιο Κοινότητας Νέας Περάμου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Σεβαστής Ιωάννης κατέθεσε εκ μέρους της Τοπικής Ανεξάρτητης Κίνησης Νέας Περάμου, τις προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νέας Περάμου για το διάστημα 2019 – 2023.

Δείτε το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019 – 2023 εδώ.

Related posts