Το Δ.Σ. της ΝΕΜ συγκαλεί τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση

στις 7 Μαΐου στις 16:00 στην NEM BC Arena

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Νεανική Εστία Μεγαρίδος, σε εφαρμογή του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού, ΣΥΓΚΑΛΕΙ τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει, στις 07/05/2022, ημέρα Σάββατο, στο κλειστό γυμναστήριο «ΝΕΜ bc Arena», ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1 & ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΕΗ, και ώρα 16:00.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 07/05/2022 στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού.
4. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
6. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και
διαχειριστική ευθύνη.
7. Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2022-2023.
8. Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2022-2023.
9. Διάφορα θέματα.
10. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής
11. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ’ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο και έχουν δικαίωμα ψήφου, μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Για το ΔΣ του Σωματείου

Ο Πρόεδρος                          Ο Γ. Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ           ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button