Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας: Προσβολή ελαιόδεντρων από τον μύκητα Γλοιοσπόριο

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σε δείγμα προσβεβλημένου ελαιόκαρπου ποικιλίας Μεγαρείτικης στο οποίο πραγματοποιήθηκε εργαστηριακή εξέταση από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, διαπιστώθηκε προσβολή από τον μύκητα Gloeosporioum olivarum (Γλοιοσπόριο), που προκαλεί στην ελιά την ασθένεια γνωστή ως «ανθράκωση».
Το παθογόνο προσβάλλει κυρίως τους ώριμους καρπούς ή αυτούς που πλησιάζουν στην ωρίμανση προκαλώντας τη σήψη τους και λιγότερο τους ποδίσκους των καρπών, τα φύλλα και τους βλαστούς.

Για να πραγματοποιηθούν οι μολύνσεις είναι απαραίτητη η ύπαρξη σταγόνας νερού ή πολύ υψηλή σχετική υγρασία του περιβάλλοντος.
Η προσβολή των καρπών γίνεται είτε με απευθείας διάτρηση της επιδερμίδας, είτε από πληγές που προκαλούνται από εντομολογικές προσβολές.
Η κύρια πηγή μολυσμάτων είναι οι προσβεβλημένοι καρποί που παραμένουν στα δένδρα ή το έδαφος.

Η ασθένεια, αποτέλεσμα της οποίας είναι η σημαντική ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής, λόγω της σήψης των καρπών και της πρόωρης πτώσης τους, ευνοείται σε ελαιώνες που είναι εγκατεστημένοι σε εδάφη με ανεπαρκή αποστράγγιση και σε περιοχές στις οποίες υπάρχει υψηλή σχετική υγρασία.

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται:

  • Αποφυγή εγκατάστασης ελαιώνα σε χαμηλές, υγρές και κακώς αεριζόμενες θέσεις. Σε ήδη εγκατεστημένους ελαιώνες να γίνεται κατάλληλο κλάδεμα για τον καλύτερο αερισμό της κόμης των δένδρων.
  • Συλλογή και καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών που παραμένουν πάνω στο δένδρο ή πέφτουν στο έδαφος, μετά το πέρας της καλλιεργητικής περιόδου.
  • Έγκαιρη αντιμετώπιση των εντομολογικών προσβολών (κυρίως του δάκου).
  • Εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών με βορδιγάλειο πολτό ή άλλα χαλκούχα μυκητοκτόνα, ιδιαίτερα στις υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με ιστορικό της ασθένειας. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να αρχίζουν με την έναρξη του σταδίου ωρίμανσης των καρπών και να συνεχίζονται εφόσον επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
  • Επισημαίνεται ότι κατά τις εφαρμογές των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες της εγκεκριμένης από του ΥΠΑΑΤ ετικέτας, οι οποίες αναγράφονται στη συσκευασία και να τηρούνται όλοι οι κανόνες προφύλαξης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button