Τι θα ισχύσει για τις μετακινήσεις την περίοδο του Πάσχα

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ που θα ισχύσει έως και τις 10 Μαΐου και ώρα 6:00

Τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας από περιφέρεια σε περιφέρεια για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας ελήφθησαν και αναλυτικά περιγράφονται στην ΚΥΑ που εξεδόθη και θα ισχύσουν για την περίοδο του Πάσχα έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Αναλυτικότερα: 

– Μετακινήσεις σε άλλη περιφέρεια για λόγους υγείας θα επιτρέπονται μόνο με έγγραφο από δημόσια δομή υγείας.

– Διαπεριφερειακές μετακινήσεις με βάση την δήλωση Ε1 και αιτιολογικό ότι οι πολίτες μετακινούνται στον επίσημο τόπο κατοικίας τους θα μπορούν να χρησιμοποιούνται εφ’ άπαξ και δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή τους στον τόπο προέλευσης.

– Η συγκομιδή προϊόντων ως αιτία για υπερτοπική μετακίνηση απαλείφεται και δεν θα προβλέπεται για την περίοδο του Πάσχα.

– Όσοι επιθυμούν υπερτοπική μετακίνηση με αφορμή τον θάνατο και την κηδεία συγγενικού τους προσώπου θα μπορούν να το πράττουν επιδεικνύοντας στους; αστυνομικούς την ληξιαρχική πράξη θανάτου του οικείου τους.

– Για όλες τις περιπτώσεις -πλην της επιστροφής στον τόπο μόνιμης κατοικίας- ο απολύτως αναγκαίος χρόνος της παραμονής σε άλλη περιφέρεια θα είναι ένα 48ωρο.
 
– Μέσω της Εργάνης θα μπορούν να εκδίδονται βεβαιώσεις για μετακινήσεις μόνο για τους μισθωτούς που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Το πρόστιμο που θα επιβάλλεται σε κάθε άλλη αντίθετη περίπτωση που δεν θα είναι συμμορφούμενη με τα προβλεπόμενα και εφ’ όσον αποδεικνύεται αναίτια μετακίνηση θα είναι 300 ευρώ. Σε περίπτωση που κάποιος/α φέρει ψευδή βεβαίωση για μετακίνηση διαπεριφερειακή θα επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 500 ευρώ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button