Στα όρια νιτρορύπανσης το αρδευτικό νερό σε περιοχές του δήμου Μεγαρέων

Στο Κυριακάτικο φύλλο της Realnews την 4η Οκτωβρίου, σε άρθρο του Αλέξανδρου Κόντη, αποκαλύπτεται το ουσιώδες πρόβλημα για την υγεία μας, το πρόβλημα της «νιτρορύπανσης».

Η νιτρορύπανση, όπως ονομάζεται η υπερβολική χρήση λιπασμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα, έχει εντοπιστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα επιβάρυνσης των υδάτων, ήδη από τη δεκαετία του 1980.

Παρότι έχουν περάσει 29 χρόνια από τότε, η Ελλάδα έχει αποτύχει να εφαρμόσει πλήρως τη σχετική Κοινοτική Οδηγία. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν περιοχές, από τον Εβρο μέχρι και την Κρήτη, οι οποίες αντιστοιχούν στο 70% των συνολικών αγροτικών εκτάσεων της χώρας, όπου το αρδευτικό νερό κρίνεται προβληματικό ως προς τη χρήση του.

Αξιοσημείωτο και θέμα για προβληματισμό καθώς και ανάγκης άμεσης λήψης μέτρων, είναι το γεγονός πως τα ΜΕΓΑΡΑ και το ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, μεταξύ πολλών άλλων, ανήκουν στις «Ζώνες ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση», καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορούν να προσεγγίσουν ή και να υπερβούν το προβλεπόμενο όριο ασφαλείας των 50 mg νιτρικών ιόντων ανά λίτρο αρδευτικού νερού.

Πηγή: Realnews

Παρόμοια άρθρα

Back to top button