Θέσεις για εργάτες καθαριότητες και οδηγούς μέσω ΑΣΕΠ στον Δήμο Μεγαρέων

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Στο Δήμο Μεγαρέων έχουν προκηρυχθεί 7 θέσεις οδηγών και 19 θέσεις για εργάτες καθαριότητας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί εδώ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button