Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Μεγαρέων την Τρίτη 21 Ιουνίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2022.

2. Περί παραμονής της λαϊκής αγοράς του βορείου τομέα στα Μέγαρα, στην οδό Ευπαλίνου, όλο τον χρόνο.

3. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, μη δικαιούχους απ΄ ευθείας παραχώρησης.

4. Περί έγκρισης λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Μεγαρέων (Κοινότητα Μεγαρέων) προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022.

5. Περί έγκρισης λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Μεγαρέων (Κοινότητα Νέας Περάμου) προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022.

6. Περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής (άρθρο 32, παρ. 6, Ν.1080/80) συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 20/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη στάθμευσης των οχημάτων για τμήμα της οδού Ν. Ξεκούκη».

8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 21/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης πινακίδας Ρ39, εμπρός από την ιδιοκτησία του κ. Παπαθανασίου Μελέτιου, στην θέση έναντι περίπτερου Γ.Δομπρογιάννη – διασταύρωση οδού Γεωργακαράκου και παραλιακής οδού, πλησίον οικίας Κων/νου Σωτηρίου, στο Αλεποχώρι Μεγάρων».

9. Περί αντικατάστασης τακτικού και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων.

10. Περί του ορισμού υπευθύνου Διαχειριστή λογαριασμού και Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης του έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΣΑΕ 055)».

11. Περί επιχορήγησης στον Αθλητικό Όμιλο Μεγάρων (Α.Ο.Μ.).

12. Περί έγκρισης επιπλέον αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας κ. Δημητρίου Κ. Μπέη, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 149/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

13. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου με τίτλο ¨Διευθέτηση Οριοθέτηση Ρεμάτων Πεδινής Ζώνης Κινέτας¨ στη θέση ¨περιοχή Κινέτας¨ του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Δυτ. Αττικής –Δ/νση Τεχνικών Έργων».

14. Περί υποστήριξης της Συνθήκης του Ο.Η.Ε για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button