Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων Τρίτη 11/12/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Περί έγκρισης διοργάνωσης δράσης Δενδροφύτευσης στο Λόφο Στίκα, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
2. Αίτημα προς την Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Α.Ε. για αλλαγή Ταχυδρομικού Κώδικα στην Τοπική Κοινότητα Κινέτας της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, προς εξυπηρέτηση των
κατοίκων της περιοχής.
3. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην ΚΛΕΙΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΕΡΟΘΈΟΥ (Α.Φ.Μ. 049312111) για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στην οδό Γ. Σχινά αρ. 76 στα Μέγαρα του Δ. Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button