Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων την Τρίτη 24/09

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του δημ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Δήμου Μεγαρέων.
 2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
 3. Εξειδίκευση δαπανών για την «Εκδήλωση μνήμης για την απελευθέρωση των Μεγάρων» .
 4. Εξειδίκευση δαπανών για την «Εορτή 28ης Οκτωβρίου (Παρέλαση) Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων».
 5. Εξειδίκευση δαπανών για την «Εορτή 28ης Οκτωβρίου (Παρέλαση) Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου» .
 6. Πληρωμή αποζημίωσης στην Αγ. Καρδάτου του Παναγιώτη λόγω ρυμοτομίας στην περιοχή «Ακρογιάλι» Νέας Περάμου.
 7. Πληρωμή αποζημίωσης στους α) Βασίλειο Παπαβασίλη του Θ., β) Παναγιώτη Παπαβασίλη του Θ. και γ) Μάριο Παπαβασίλη του Θ. για επικείμενα λόγω πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Κουμίνδρι» Νέας Περάμου.
 8. Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων.
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή οδών Δροσίνη και Δημοσθένους και Γηπέδου μπάσκετ στο Νεράκι».
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κλειστό Γυμναστήριο περιοχή Μελί Μεγάρων – Κατασκευή νέου παρκέ».
 11. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικροτέρας των 5.869,40 € έτους 2019.
 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων:
  -Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων
  -Συντήρηση-Επισκευή αγροτικού δικτύου Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμυρικών καταστροφών
  -Συντήρηση-Επισκευή οδικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων-Αστικό τμήμα
  -Κατασκευή τεχνικών έργων για αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Δήμου Μεγαρέων
  -Έργα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ
  -Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ στον αύλειο χώρο του 1ου & 3ου Δημ. Σχολείου Νέας Περάμου
  -Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ στη θέση Κουρκούρια στα Μέγαρα
  -Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Γ. Μενιδιάτη.
  -Επίστρωση διαδρόμων στο άλσος Θεόγνιδος.
 13. Αντικατάσταση των εκπροσώπων του Δήμου Μεγαρέων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Αναβάθμιση – επισκευή κεντρικών οδικών δικτύων των πόλεων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων».
 14. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων».
 15. Έγκριση του από 10/09/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού κ.λ.π. Δήμου Μεγαρέων».
 16. Έγκριση του από 10/09/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2019».
 17. Έγκριση του από 11/09/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Μεγαρέων για την συμμόρφωση του με την εφαρμογή του νέου γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός ΕΕ 2016/679) General Data Protection Regulation – G.D P.R.».
 18. Εκλογή δύο εκπροσώπων του Δήμου Μεγαρέων στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button