Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 29/1/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5029226 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
2. Εξειδίκευση δαπανών για την εκδήλωση «Αναβίωση Εθίμων Αποκριάς»
3. Εξειδίκευση δαπανών για την εκδήλωση «Κούλουμα Δημ. Κοιν. Ν.Περάμου».
4. Περί κατανομής συμπληρωματικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
5. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών του Δήμου.
6. Περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018.
7. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στο νέο δίκτυο ακαθάρτων στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μεγάρων».
8. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου (Β’ Φάση)».
9. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων».
10. Έγκριση πρωτοκόλλου, προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου – Αστικό Τμήμα».
11. Έγκριση της τμηματικής παραλαβής σταδίων της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογραφικές αποτυπώσεις – πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής σε όλες τις οικιστικές περιοχές του Δήμου Ν. Περάμου συνολικής έκτασης 2.500 στρ. περίπου».
12. Περί συνεργασίας και συμμετοχής του Δήμου Μεγαρέων στο ζωοφιλικό πρόγραμμα της Dogs’ voice.
13. Περί διαδημοτικής συνεργασίας των Δήμων Μεγαρέων, Μάνδρας και Σαλαμίνας για την επεξεργασία βιοαποβλήτων.
14. Διόρθωση ασυμφωνίας κειμένου και χάρτη, στην απόφαση Νομάρχη για τον χαρακτηρισμό ως κύριας Δημοτικής οδού, της οδού από Μέγαρα προς οικισμό «Καβελλάρη».
15. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 286/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκρισης του μοντέλου βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης, Αυτοματοποίησης & Διαχείρισης του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης & έγκριση της προετοιμασίας για την διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών & εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών».
16. Έγκριση του μοντέλου βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης, Αυτοματοποίησης & Διαχείρισης του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης & έγκριση της προετοιμασίας για την διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών & εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button