Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 24/04/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Μεγαρέων και της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή νέου παρκέ στο κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΛΙ Μεγάρων» πρ/σμού 140.000 € (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.

2. Περί έγκρισης δεδομένων μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου».

3. Περί οριστικής παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την εργολαβία: «8ο Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων» από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Ελληνική Δομική ΑΤΕΕ».

4. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button