Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 16/1/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μεγαρέων.
2. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών παιδικών σταθμών του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
3. Επιχορήγηση του δημοτ. ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Δήμου Μεγαρέων
4. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Δ’ δόση 2017).
5. Έγκριση του από 28/12/2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Δαπάνες περίθαλψης αδέσποτων ζώων».
6. Έγκριση του από 22/12/2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης στόλου
οχημάτων».
7. Έγκριση του από 28/12/2017 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ. Δημοτ. Κατ/των και τεχνικής υπηρεσίας 2018 Δημοτ. Κοινότητας Μεγάρων».
8. Έγκριση του από 28/12/2017 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ. Δημοτ. Κατ/των Δημοτ. Κοινότητας Ν. Περάμου».
9. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
10. Περί παράτασης περαίωσης του έργου «Επίστρωση διαδρόμων στο Άλσος Θεόγνιδος».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξη στο βοηθητικό γήπεδο Σταδίου Μεγάρων».
12. Ορισμός Προέδρου Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «8 ο Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων».
13. Περί μείωσης μισθώματος περιπτέρου Νικολάου Σωτ. Αθανασίου.
14. Περί έγκρισης της εκδήλωσης Δεξιοτεχνίας και DRIFT αυτοκινήτων στην Νέα Πέραμο την 28/1/2018.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button