Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 23/10/2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την
23 η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα & ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος λόγω της άμεσης αντιμετώπισής του.

Παρουσία στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 26/10/2017 με θέμα: “Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο
έκτασης 49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» από την Ανώνυμο Μεταλλευτική Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.”.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button