Συμμετοχή πολιτών και φορέων στη «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης»

Η φωνή των τοπικών αρχών και των πολιτών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του κοινού Ευρωπαϊκού μέλλοντος

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την επικείμενη σύγκληση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.
Η διάσκεψη αυτή έχει ξεκινήσει επί Πορτογαλικής Προεδρίας κατά το τρέχον εξάμηνο και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Α΄ εξαμήνου του 2022 επί Γαλλικής και αποσκοπεί να ξαναφέρει στο προσκήνιο, για πρώτη φορά μετά τη Συνθήκη της Λισαβώνας, ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις προοπτικές που παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα για τα Κράτη – μέλη και τους πολίτες στο περιβάλλον, που διαμορφώνεται στην μετά Covid – 19 εποχή.

Είναι πολύ σημαντικό ότι στην όλη διαδικασία προβλέπεται ιδιαίτερα ενισχυμένη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι θα κληθούν να συμβάλουν με σκέψεις και προβληματισμούς στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ε.Ε. των 27 κρατών – μελών. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι η ίδια η Κοινή Διακήρυξη προβλέπει τη λειτουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας σε κεντρικό Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί και παρέχει τη δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης για τα υπό συζήτηση θέματα.

Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακουστεί και η φωνή των τοπικών αρχών και των πολιτών και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του κοινού Ευρωπαϊκού μέλλοντος.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας έχει αναλάβει το κύριο βάρος της εθνικής συμμετοχής και εκπροσώπησης στη διαδικασία αυτή καθώς και του συντονισμού , προβολής και ανάδειξης των εθνικών θέσεων σε όλους τους τομείς κυβερνητικής δραστηριότητας, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.
Για τις ανάγκες της προβολής των Ελληνικών θέσεων αλλά και επικοινωνίας με τους πολίτες θα τεθεί σε λειτουργία επίσημη ιστοσελίδα, μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται και θα μεταδίδονται οι εκδηλώσεις, συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, συζητήσεις, που θα αφορούν τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ https://futureu.europa.eu

Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι ήδη ανοικτή στο κοινό και θα συγκεντρώσει τις προτάσεις των πολιτών, οι οποίες και θα μεταφερθούν στις Ευρωπαϊκές ομάδες δράσης και στην ολομέλεια της διάσκεψης.
Κάθε πολίτης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό ή να συνδεθεί με το προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα, να συζητήσει τις προτάσεις του με Ευρωπαίους από κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβάλει μία νέα πρόταση ή ιδέα για το μέλλον της Ευρώπης ή απλά να παρακολουθήσει τον διάλογο που διεξάγεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες, τα εργαλεία και τους πόρους της πλατφόρμας για να πραγματοποιήσουν δράσεις κι εκδηλώσεις, που σχετίζονται με μία από τις πολλές θεματικές της Διάσκεψης ή και με ελεύθερο θέμα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων;
Για να ληφθεί μία θεματική εκδήλωση υπόψη στον διάλογο θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:

– Να χρησιμοποιεί εμφανώς την οπτική ταυτότητα (logo) της διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
– Να σέβεται τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
– Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι διοργανωτές (πολίτες ή φορείς) θα πρέπει να ανατροφοδοτούν την πλατφόρμα https://futureu.europa.eu με μία σύντομη έκθεση των βασικών συμπερασμάτων και
– Να τηρεί τους κανόνες του Χάρτη της Διάσκεψης, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν τη δημοκρατικότητα, αντιπροσωπευτικότητα και διαφάνεια των εκδηλώσεων ζητώντας από τους διοργανωτές:
– Να θέτουν τους πολίτες στο επίκεντρο κάθε εκδήλωσης και να τους επιτρέπουν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους.
– Να προωθούν εκδηλώσεις χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες για όλους τους πολίτες
– Να ενθαρρύνουν την πολυμορφία στις συζητήσεις, υποστηρίζοντας ενεργά τη συμμετοχή πολιτών από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, θρησκείας ή και μορφωτικού επιπέδου.
– Να διαφυλάσσουν την ελευθερία του λόγου, παρέχοντας βήμα σε αντικρουόμενες απόψεις και προτάσεις, εφόσον αυτές δεν χρησιμοποιούν ρητορική μίσους, ούτε είναι παράνομες.
– Να μεταδίδουν απευθείας ή και να ηχογραφούν εκδηλώσεις όταν είναι δυνατόν και
– Κατά την παροχή πληροφοριών στους συμμετέχοντες σχετικά με θέματα προς συζήτηση (π.χ. ψηφιακό, έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό) να εξασφαλίζουν ότι αυτό το υλικό είναι ακριβές, αξιόπιστο, προσβάσιμο και διαθέτει ανιχνεύσιμες παραπομπές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν υλικό και πληροφορίες από:
https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda 21 1765
https://future.europa.eu/pages/faq?locale=el

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button