Στο Παλέρμο φιλοξενήθηκε το προσωπικό και η Πρόεδρος του «Ηρόδωρου» στο πλαίσιο του προγράμματος «Athlisi»

Στο Παλέρμο της Ιταλίας φιλοξενήθηκε το προσωπικό και η Πρόεδρος του «Ηρόδωρου», στο πλαίσιο του προγράμματος “ATHLISI” (“Άθληση”- Erasmus plus για τον Αθλητισμό) το οποίο είναι ένα από τα οκτώ προγράμματα που εγκρίθηκαν σε όλη την Ευρώπη και το μοναδικό που εγκρίθηκε για την Ελλάδα και στο οποίο συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία, την Βουλγαρία, την Μάλτα, την Κύπρο και την Σλοβενία με χρηματοδότηση απευθείας από τις Βρυξέλλες.

Αυτή ήταν η 2η  διεθνής συνάντηση των εταίρων του προγράμματος, με την 1η να έχει πραγματοποιηθεί στην Κύπρο (2016), όπου συζητήθηκαν τόσο το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων, όσο και οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού για τον δεύτερο χρόνο ολοκλήρωσης του προγράμματος αλλά και η αναλυτική εκπαιδευτική δομή. Η τελευταία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Οκτωβρίου 2017 στα Μέγαρα.

Βασική προτεραιότητα του προγράμματος είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των ευκαιριών μέσω της αυξημένης συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες (ρομά, μετανάστες, οικογένειες με χαμηλό οικονομικό επίπεδο, κλπ).

Έτσι μέσω της κατάρτισης των προπονητών και των στελεχών (σεμινάρια και διαδικτυακή πλατφόρμα),  τα αθλητικά σωματεία θα είναι σε θέση να συνεργαστούν με την τοπική κοινότητα με σκοπό να προσελκύσουν αυτά τα παιδιά και να τα ενσωματώσουν στα αθλητικά  τους προγράμματα.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος “ATHLISI” προσφέρουν  ταυτόχρονα την ευκαιρία στο προσωπικό του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» να αναπτύξει ικανότητες σε ζητήματα ομαδικής συνεργασίας, προγραμματισμού και ανάληψης δραστηριοτήτων χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας μέσα από ευρωπαϊκές διακρατικές δραστηριότητες.

Ο Δήμος Μεγαρέων και ιδιαίτερα το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» συνεχίζουν την προσπάθεια υλοποίησης σημαντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε εποχές που δεν υπάρχουν πόροι για παρόμοιες πρωτοβουλίες έχοντας ταυτόχρονα ετοιμάσει επιπλέον  ενδιαφέρουσες προτάσεις, με τη συμμετοχή αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων οργανισμών από διάφορες άλλες χώρες, για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus Plus για τον Αθλητισμό.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button