Συναντήθηκαν μετά από 42 χρόνια

Συναντήθηκαν μετά από 42 χρόνια

Airis – Ανακαίνιση 728×270, 728×90

Μέτα από 42 χρόνια έσμιξαν οι παλιοί συμμαθητές, σε μια συνάντηση που τους γύρισε πίσω στα παιδικά τους χρόνια. Με συγκίνηση αναπόλησαν όμορφες στιγμές και μας διηγήθηκαν ιστορίες που τους έμειναν χαραγμένες στη μνήμη.

Καρυλάκης – Κρεοπωλείο

Related posts