Προσφυγή του Δημάρχου Μεγαρέων κατά εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Προσφυγή του Δημάρχου Μεγαρέων κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για κεραία κινητής τηλεφωνίας της Cosmote στην οδό Δ.  Μπέη στα Μέγαρα.

Με το υπ’ αριθμόν 58308/25-04-2012  έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, κοινοποιήθηκε στο Δήμο Μεγαρέων η 129737/11 απόφαση  του Περιφερειάρχη Αττικής, περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “COSMOTEΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε.” επί του κτιρίου ΟΤΕ, επί της οδού Δ. Μπέη με κωδικό θέσης “ 1400285 ΜΕΓΑΡΑ Β” στο Δήμο Μεγαρέων.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων προασπίζοντας το έννομο συμφέρον της πόλης, των δημοτών και κυρίως των κατοίκων της περιοχής, άσκησε σύμφωνα με το νόμο προσφυγή κατά της πιο πάνω απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button