Προώθηση αγροτικών προϊόντων μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας

Αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΚΗΜΟ μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr→Ψηφιακές Υπηρεσίες →Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών) καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – υπεύθυνοι μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, οι οποίοι επιθυμούν την εγγραφή αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

 

Σύμφωνα με την  Υ.Α. αρ. 4912/120862/17-11-2015 (ΦΕΚ 2468/Β΄/2015):

α)Τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής, είναι τα τρόφιμα που παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στον καταναλωτή.

β)Μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι ο χώρος της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της αγροτικής κατοικίας όπου παρασκευάζονται τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής.

γ)Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι: προϊόντα δημητριακών (παξιμάδια, χυλοπίτες, τραχανάς κ.τ.λ.), προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες (μαρμελάδες, κομπόστες, παστέλια, πετιμέζι, μουσταλευριά κ.τ.λ.), προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι (επιτραπέζιες ελιές, τουρσιά, σάλτες κ.τ.λ.), προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση (φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί, κ.τ.λ.), προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, γαλακτοκομικά προϊόντα (τυρί ,βούτυρο γιαούρτι κ.τ.λ.) κ.α.

 

Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής στο ΚΗΜΟ, ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΠΥΕΛ) για το ίδιο έτος με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,

2. Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του σχετικού εγγράφου, αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ του περασμένου έτους καθώς και υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης της Δήλωσης Καλλιέργειας όταν υποβληθεί για το τρέχον έτος.

3. Απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014, δέκα (10) ευρώ,

4. Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής των κεφαλαίων III έως και XII του παραρτήματος II του Καν. (Ε.Ε) 852/2004, καθώς και τις διατάξεις των Καν.(Ε.Ε) 178/2002 και στο σημείο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού 853/2004.

 

Για τηλεφωνική υποστήριξη στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν  το 1540

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button