Προγραμματικές θέσεις Ενεργών Πολιτών Μεγάρων & Νέας Περάμου για περιβάλλον – διαχείριση απορριμμάτων

Οι «Ενεργοί Πολίτες» ταυτίζουμε το περιβάλλον με την ποιότητα ζωής μας και θεωρούμε χρέος μας να το παραδώσουμε αλώβητο στα παιδιά μας αλλά και στις επόμενες γενιές από τις οποίες το έχουμε “δανειστεί”.

Προτείνουμε και διεκδικούμε:

 • Δημιουργία πράσινων πόλεων με δενδροφύτευση σε κάθε προσφερόμενο χώρο, σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά.
 • Ανάπλαση και διαμόρφωση όλων των εισόδων των πόλεών μας με συγκεκριμένη αισθητική άποψη αλλά και συχνότερο καθαρισμό.
 • Πεζοδρόμηση της 28ης Οκτωβρίου με σκοπό την εύκολη περιήγηση των πολιτών στο κέντρο της πόλης των Μεγάρων. Να μπορούν οι οικογένειες να κάνουν βόλτα με ασφάλεια και ηρεμία.
 • Διαμόρφωση εκ νέου των πλατειών που έχουν υποστεί καταστροφές και είναι ερειπωμένες.
 • Γκρέμισμα των, εντός αστικού ιστού, παλαιών εγκαταλελειμμένων πτηνοτροφείων και αποκατάσταση του χώρου με πράσινο.
 • Αποχέτευση στην Άνω Ν.Πέραμο – Αποχέτευση στην Πάχη – Αποχέτευση στην Κινέτα.
 • Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών για «πράσινες στέγες» στα δημοτικά κτίρια και τις δημοτικές εγκαταστάσεις.
 • Τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά καταστήματα αλλά και για τον ηλεκτροφωτισμό οδών.
 • Σύνδεση των πόλεών μας με το δίκτυο φυσικού αερίου.
 • Αξιοποίηση του χώρου στα Πευκάκια με δημοτική καφετέρια, φωταγώγηση κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατασκευή υπαίθριων χώρων για αθλητικές δραστηριότητες (skateboard, ποδηλασία) αλλά και σταθερών σημείων σε όλο το εύρος του πάρκου για ξεκούραση των επισκεπτών του.
 • Διαμόρφωση του ρέματος της Έξω Βρύσης στο Φόρο.
 • Δημιουργία δημόσιου δικτύου παροχής νερού στο Αλεποχώρι και την Κινέτα.
 • Έλεγχος της υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων και όλων των γεωτρήσεων. Αξιοποίηση παλαιότερης πρότασης του Μανώλη Γλέζου για την κατασκευή μικρών φραγμάτων και ταμιευτήρων για άρδευση και δημοτική χρήση.
 • Καθαρισμός από σκουπίδια και μπάζα και αξιοποίηση του λόφου του Στίκα.
 • Τοποθέτηση πινακίδων με τα τοπωνύμια, τα μονοπάτια, τις πηγές, τα ξωκλήσια και δημιουργία στασιδιών για ανάπαυση και χαλάρωση σε επιλεγμένα σημεία σε συνεργασία με το δασαρχείο, τον κυνηγετικό σύλλογο και τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής μας.
 • Συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης των μέτρων δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης.
 • Καθαρισμός σε όλο το μήκος της Παλαιάς Εθνικής οδού προς την Κινέτα από τα σκουπίδια και τα μπάζα.
 • Απομάκρυνση ρυπογόνων δραστηριοτήτων από τις παραλίες και ελεύθερη πρόσβαση για όλους.
 • Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης περιμετρικά του υγροβιοτόπου του Βουρκαρίου, δημιουργία δύο παρατηρητηρίων πουλιών και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων.
 • Αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη του «Τείχους» των Μεγάρων. Οργάνωση ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στο χώρο του ιστορικού Μνημείου.
 • Καθαρισμός και περίφραξη όλων των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μετατρέποντάς τα σε επισκέψιμους χώρους για κάθε συμπολίτη ή τουρίστα.
 • Αξιοποίηση ενός παλαιού πατητηριού και ενός παλαιού ελαιοτριβείου που βρίσκονται κοντά στην πόλη και μετατροπή τους σε θεματικά μουσεία.
 • Αξιοποίηση του χώρου των παλαιών ελαιοδεξαμενών στον κόμβο του Περάματος για τη δημιουργία χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων.
 • Αποτροπή εγκαθίδρυσης δραστηριοτήτων που δεν συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου, όπως ιχθυοκαλλιέργειες στην παράκτια Μεγαρίδα, αγκυροβόλιο στην Πάχη, εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στο Πέραμα Μεγάρων.
 • Ένταξη του Δήμου σε πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων. Συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής.
 • Δημιουργία αυτοτελούς δημοτικού γραφείου περιβάλλοντος.
 • Διασφάλιση αποκλειστικής και εξ’ ολοκλήρου διάθεσης των πόρων από τα «πράσινα τέλη» για περιβαλλοντικά προγράμματα.
 • Διαχείριση απορριμμάτων
 • Με την παραδοχή ότι καθαριότητα σημαίνει πολιτισμός και με δεδομένο την λανθασμένη κατ’ εμάς αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων από τις μέχρι τώρα δημοτικές αρχές, προτείνουμε ένα πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, με ήπιες, αποκεντρωμένες υποδομές, προσανατολισμένο στη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση χρήσιμων υλικών, φιλοπεριβαλλοντικό, χαμηλού κόστους, με κοινωνική συμμετοχή και υπό δημόσιο έλεγχο.
 • Το μοντέλο που επιλέγουμε στηρίζεται στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση υλικών μέσω της διαλογής στην πηγή, στην ανακύκλωση, στην κομποστοποίηση μικρής κλίμακας και στην ταφή μόνο του εναπομείναντος μικρού τμήματος υπολειμμάτων.

Αναλυτικότερα:

 • Κατασκευή δημοτικού κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Διαλογή στην πηγή με 4 ξεχωριστούς κάδους: αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, οργανικά, με υποχρεωτική συμμετοχή επιχειρήσεων, υπηρεσιών, σχολείων.
 • Τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία περιμετρικά των πόλεών μας μεγάλων μεταλλικών κάδων (skippers) για εναπόθεση μπαζών. Διάθεσή τους στο Κέντρο Ανακύκλωσης αδρανών απορριμμάτων με ανάλογη συμφωνία του Δήμου με την επιχείρηση.
 • Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μεγάλου κλαδοτεμαχιστή, ενός για κάθε πόλη. Εγκατάστασή του σε οικόπεδο του Δήμου. Δημιουργία θέσεων εργασίας, διάθεση του παραγόμενου προϊόντος για λίπασμα ή πρώτη ύλη (στερεό καύσιμο, μοριοσανίδα κλπ) με ανταποδοτικό τρόπο.
 • Ειδικό σημείο συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων σε φυλασσόμενο χώρο.
 • Υποστηρικτική εκστρατεία ενημέρωσης και παροχής συμβουλών σε σχολεία, επιχειρήσεις, υπηρεσίες. Κοινωνικές δράσεις και παροχή κινήτρων προς τον πολίτη για τη συμμετοχή του στα συστήματα διαλογής στην πηγή.
 • Αξιοποίηση τεχνογνωσίας από χώρες του εξωτερικού και διεκδίκηση σχετικών κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 για υλοποίηση τμήματος των παραπάνω προτάσεων.
 • Προμήθεια νέων περισσότερων σύγχρονων κάδων με κλειστά καπάκια και συχνό πλύσιμό τους κατά τις βραδυνές ώρες.
 • Αυστηρή τήρηση του κανονισμού καθαριότητας.

Με την εφαρμογή και υλοποίηση των παραπάνω ο όγκος των απορριμμάτων μειώνεται κατά 70-80%. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες δαπάνες σε όλο τον κύκλο της αποκομιδής και διάθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων, μικρότερα έξοδα συντήρησης στόλου και εξοικονόμηση πόρων από λειτουργικά έσοδα.

Είμαστε ενάντιοι στη δημιουργία μεγάλων εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που υπονομεύουν κάθε προσπάθεια εναλλακτικής οικολογικής διαχείρισης, ανακύκλωσης-κομποστοποίησης. Απορρίπτουμε ως μέσο διαχείρισης τις μονάδες καύσης ή/και παραγωγής δευτερογενών καυσίμων.

Προτρέπουμε τον κάθε δημότη να εφαρμόσει ένα διαφορετικό, πρωτόγνωρο για πολλούς, τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων που ο ίδιος παράγει, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη ρίψη, πολλές φορές και επικίνδυνων, απορριμμάτων στο περιβάλλον, μη γνωρίζοντας ο ίδιος πως αλλά και που πρέπει να τα διαθέσει.

Ολόκληρο το πρόγραμμα της Δημοτικής κίνησης «Ενεργοί Πολίτες Μεγάρων & Νέας Περάμου» θα το βρείτε  σε ηλεκτρονική μορφή στο ιστολόγιο: dkenergoipolites.blogspot.gr

Όποιος το επιθυμεί μπορεί να μας βρει στο mail του συνδυασμού μας: [email protected] καθώς και στο facebook : facebook.com/dkenergoipolites

Παρόμοια άρθρα

Back to top button