‘Πρόγραμμα Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην αγορά εργασίας’

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ στο πλαίσιο της πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας», προσκαλεί τις τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να επωφεληθούν από τα οφέλη του έργου.
Συνεχίζεται η αναζήτηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, έπειτα από την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των ωφελούμενων. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη και ο Δήμος Μεγαρέων στηρίζουν την τοπική αγορά σε μια εποχή που η ανεργία και η επαγγελματική ανασφάλεια παρεμποδίζουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν το δυναμικό τους με καταρτισμένους εργαζόμενους.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην απορρόφηση των κραδασμών που δημιουργεί η οικονομική κρίση, τονώνοντας παράλληλα την τοπική κοινωνία των Μεγάρων. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να στελεχώσει τα τμήματα της με εκπαιδευμένους υπαλλήλους.
Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι τα εξής:
Επιλογή καταρτιζόμενου υποψήφιου σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης.
Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων, διοίκησης, εκπαίδευσης, βάσει των αναγκών που θα προκύψουν και δωρεάν παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό της κάθε επιχείρησης κ.α.
Συνεχής ενημέρωση των επιχειρήσεων για ενεργά χρηματοδοτούμενα προγράμματα από διάφορους φορείς.
Υποστήριξη και καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε προγράμματα ΟΑΕΔ για προσλήψεις ατόμων.
  • Σύμφωνα προνομιακής συνεργασίας με νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
Προβολή των επιχειρήσεων μέσω του επικοινωνιακού υλικού του προγράμματος και την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
Οι κλάδοι που επωφελούνται του προγράμματος θα πρέπει να εδρεύουν στο Δήμο Μεγαρέων ή στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή και να δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της παραγωγής, της μεταποίησης, του εμπορίου και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων – ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ στα τηλέφωνα 2296082747, 2296089150, 2296089188, τις ώρες 08:30-14:00, με τον Εμπορικό Σύλλογο Μεγάρων στο τηλέφωνο 2296024480, τις ώρες: 09:00-13:00 & με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγάρων στο τηλέφωνο 2296082402, τις ώρες 08:00-14:00.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων υλοποιεί την Πράξη «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button