Πρόγραμμα Ένταξης και Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, ο Δήμος Μεγαρέων και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Κε.Δ.Α) του Τομέα Παιδαγωγικής, του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) σε σύμπραξη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στα πλαίσια του προγράμματος: «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» συνεχίζουν την προσπάθεια κοινωνικής ένταξης των παιδιών Ρομά στον κοινωνικό ιστό στην
περιοχή Βλυχό Μεγάρων στην Δυτική Αττική, μέσω της ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα για να αντιμετωπιστεί η εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση.

Η έναρξη εκπαιδευτικών μαθημάτων σε μικρούς και μεγάλους για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης άρχισαν ήδη από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά.

Στόχος αυτής της δράσης είναι η ολόπλευρη και ουσιαστική ένταξη των Ρομά στην ελληνική εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα, όπου συνεπακόλουθα, η ένταξη αυτή οδηγεί και στη μείωση κάθε μορφής παραβατικότητας από την πλευρά τους. Αποστολή του προγράμματος το οποίο και θα συνεχιστεί και το επόμενο σχολικό έτος είναι :

α) η ένταξη των Ενηλίκων Ρομά στην Εκπαιδευτική διαδικασία και

β) η μείωση της σχολικής διαρροής μέσω τόσο του εγγραματισμού των γονέων όσο και της συμβουλευτικής που παρέχεται, καθώς μόνο με τη συνεργασία των γονέων και την εμπιστοσύνη τους προς τους φορείς που παρέχουν την εκπαίδευση, μπορούμε να εντάξουμε και τα παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button