Πείτε τη γνώμη σας για την υπόγεια διέλευση καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Μέγαρα

Πείτε τη γνώμη σας για την υπόγεια διέλευση καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Μέγαρα

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Την ενδεχόμενη διαφωνία σας και τους λόγους αυτής για το θέμα της Διασύνδεσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Κρήτης και Περιφέρειας Αττικής μέσω Δήμου Μεγαρέων, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : sec.dipa@prv.ypeka.gr και να κοινοποιήσετε στο Δήμο Μεγαρέων : dmegara@megara.gr το αργότερο έως 30 Αυγούστου 2019 που ισχύει η προθεσμία διαβούλευσης.

Δείτε την ημερίδα με θέμα «Επιπτώσεις της υπόγειας διέλευσης καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνεχούς ρεύματος υπερυψηλής τάσης ±500Κν (διασύνδεση Κρήτης – Αττικής μέσω Μεγάρων)» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, για την ενημέρωση όλων των φορέων και των πολιτών.

Related posts