Παρέμβαση για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων από τον Γ. Μπερδελή

Στόχος του σχεδίου είναι η βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.

 

Η δημοτική αρχή αντί να κυνηγά φαντάσματα με ή χωρίς κάμερες παρακολούθησης, καλό και ωφέλιμο για την κοινωνία θα ήταν να μελετήσει και να εφαρμόσει ένα νέο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

Είναι απαραίτητο να περάσουμε από την εποχή του αυτοσχεδιασμού, στην εποχή της ολοκληρωμένης και βιώσιμης οικονομικά και περιβαλλοντικά διαχείρισης, που θα λαμβάνει υπ’ όψιν όλα τα προβλεπόμενα της ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, να παρέχει μόνιμες και βιώσιμες λύσεις και να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, με παράλληλη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

 

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο άμεσα και πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος μας, ένα πρόβλημα αρκετά πολύπλοκο που απαιτεί σωστό και ολοκληρωμένο επιστημονικό σχεδιασμό.

 

Δυστυχώς εμείς βαδίζουμε στα ίδια βήματα και στις ίδιες μεθόδους, αφήνοντας τους «ίδιους» ανθρώπους μη επιστημονικά καταρτισμένους να διαχειρίζονται ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα.

 

Με ερασιτεχνικές μεθόδους και πολλές φορές αντιπεριβαλλοντικές πρακτικές να επαίρονται και από πάνω ότι κάτι κάνουν.

 

Ο σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο τη δημιουργία βασικών υποδομών επεξεργασίας και διαχείρισης με επιστημονικό τρόπο, καθώς και η αναδιοργάνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα προς όφελος του πολίτη, του περιβάλλοντος αλλά και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button