Παράταση αιτήσεων για χορήγηση αδειών χρήσης νερού

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 190255/10-05-2013 (ΦΕΚ 1137/Β΄/2013), παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων -δικαιολογητικών σχετικά με την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, έως 15/01/2014.

 
Επισημαίνουμε ότι, υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά εφόσον προϋφίστανται της 20/12/2005 και είτε δεν έχουν άδεια, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της.
 
Επιπλέον όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20/12/2005 και έως την  16/06/2011 δεν απέκτησαν την προβλεπόμενη σχετική άδεια υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού έως 15/01/2014.    
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα ). 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής στα τηλέφωνα
2132101115, 2132101145 και 2132101146.
 
Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ( Π. Γεωργακή 8, τηλ. 2296028210).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button