Κλειστά έως 30 Σεπτεμβρίου τα Δημοτικά ΚΑΠΗ

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) έως τις 30 Σεπτεμβρίου, προβλέπει απόφαση των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών.

Αιτία, όπως αναγράφεται, αποτελεί «η συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την απαγόρευση λειτουργίας των Δημοτικών Κ.Α.Π.Η., προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Της έκδοσής της προηγήθηκε η από 24/8/2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, με το άρθρο μόνο της ΚΥΑ αποφασίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Δημοτικών Κ.Α.Π.Η. στο σύνολο της Επικράτειας από τη δημοσίευση της ΚΥΑ έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Το σχετικό Φ.Ε.Κ. Β’ 3521/25.8.2020 μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button