Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΕΟΑΚ στα Μέγαρα και στον Α/Κ Θηβών στην Μάνδρα λόγω εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής ασφαλτικού στον ανισόπεδο Η/Κ Μεγάρων (39+150 χ/θ), θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω τμήματα Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, για το χρονικό διάστημα από 23-05-2015 έως 10-06-2015, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 29-05- 2015 έως 01-06-2015, ως εξής:

 

Α΄ΦΑΣΗ:

 • Στο τμήμα της, 80μ. πριν τη συμβολή της με τον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς Ελευσίνα και για μέγιστο μήκος 230μ. και πλάτος 5,5μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ν. Πέραμο.
 • Στο τμήμα της, 150μ. πριν τη συμβολή της με τον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς Ελευσίνα και για μέγιστο μήκος 230μ. και πλάτος 5,5μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μέγαρα.

– Κατά τις ανωτέρω διακοπές η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις εκ περιτροπής, από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

 

Β΄ΦΑΣΗ:

 •  Στο τμήμα της, 160μ. πριν τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της ΝΕ.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς τον ανισόπεδο Η/Κ Μεγάρων και για μέγιστο μήκος 200μ. και πλάτος 7μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορία προς Ν. Πέραμο.
 •  Στο τμήμα της, 40μ. πριν τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς τον ανισόπεδο Η/Κ Μεγάρων (39+150 χ/θ) και για μέγιστο μήκος 200μ. και πλάτος 7μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορία προς Μέγαρα.

– Κατά τις ανωτέρω διακοπές η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,5μ.

 

Γ΄ΦΑΣΗ:

 • Στο τμήμα της μεταξύ των κλάδων εισόδου και εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα και προς τον ανισόπεδο Η/Κ Μεγάρων (39+150 χ/θ) αντίστοιχα, σε μέγιστο πλάτος 5,5 μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

– Κατά τις ανωτέρω διακοπές η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις εκ περιτροπής, από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

 

Και στον Α/Κ Θηβών (24+000 χ/θ), θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Μάνδρας, για το χρονικό διάστημα από 23-05-2015 έως 12-06-2015, κατά τις ώρες 20.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 29-05-2015 έως 1-06-2015 ως εξής:

 

Α΄ ΦΑΣΗ

 •  Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα της 570μ. πριν από το ύψος της χ/θ 24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και για μέγιστο μήκος 950μ. και πλάτος 8,20μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
 •  Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 260μ. και πλάτος 6,30μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
 •  Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 220μ. και πλάτος 3,10μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

 

Β΄ ΦΑΣΗ

 •  Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα της 570μ. πριν από το ύψος της χ/θ 24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και για μέγιστο μήκος 850μ. και πλάτος 6,10μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
 •  Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 260μ. και πλάτος 3μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
 •  Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 220μ. και πλάτος 2,80μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

 

Γ΄ ΦΑΣΗ

 •  Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα της 340μ. πριν από το ύψος της χ/θ 24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και για μέγιστο μήκος 880μ. και πλάτος 5,40μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.
 •  Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 270μ. και πλάτος 6,30μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
 •  Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 220μ. και πλάτος 2,80μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

 

Δ΄ ΦΑΣΗ

 •  Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα της 290μ. πριν από το ύψος της χ/θ 24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και για μέγιστο μήκος 800μ. και πλάτος 3,90μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.
 •  Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 270μ. και πλάτος 2,80μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
 •  Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 220μ. και πλάτος 3,10μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

 

Κατά τις ανωτέρω διακοπές, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

 

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button