Κέντρο Κράτησης Μεταναστών

Με αφορμή τις δημόσιες συζητήσεις για δημιουργία Κέντρων Κράτησης Μεταναστών στις Περιφέρειες της χώρας, ο δήμαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκης έστειλε έγγραφο προς τον περιφερειάρχη Αττικής Ιωάννη Σγουρό. Έγγραφο με το οποίο του γνωρίζει την 410/22-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία το Σώμα εκφράζει την ομόφωνη πλήρη αντίθεσή του στην κατασκευή τέτοιου Κέντρου στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων.

 

Το έγγραφο του Δημάρχου:

Μέγαρα, 27 Μαρτίου 2012

Αρ. Πρωτ.: 6932

 

Με αφορμή την ανακίνηση του θέματος της κατασκευής των Κέντρων Κράτησης Μεταναστών στις Περιφέρειες της χώρας μας, θέλω να σας επισημάνω ότι με την αρ. αποφ. 410/22.12.2011 την οποία σας επισυνάπτω, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι αντίθετο και αρνείται οποιαδήποτε περαιτέρω υποβάθμιση στην περιοχή μας.

Οποιοδήποτε δε αντισταθμιστικό όφελος που πιθανόν προτάθει, δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση μας, αφού κύριο μέλημα είναι η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών μας.

Σας δηλώνω ότι ο λαός των Μεγάρων και της Νέας Περάμου θα αντιδράσει δυναμικά σε πιθανότητα εφαρμογής τέτοιου ενδεχόμενου στην περιοχή μας.

 

Αντίγραφο αποσπάσματος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων

 

Αριθ. Απόφασης 410/2011

Ελήφθη στη συνεδρίαση της 22-12-2011

…………………………..

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως

Α) Αντιτίθεται στην δημιουργία Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στην περιοχή μας και δηλώνει ότι σε ένα τέτοιο ενδεόμενο ο Λαός των Μεγάρων θα αντιδράσει δυναμικά

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω

Διαβάστε εδώ και τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρόμοια άρθρα

Back to top button