Καταγραφή εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων  και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 0ικ. 5230/29-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνεται στους κατόχους εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων  ότι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων,  την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου από 9.00π.μ. έως 13.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των ψεκαστικών μηχανημάτων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.

 

Επισημαίνεται ότι η καταγραφή των ψεκαστικών προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» ώστε οι κάτοχοι αυτών να μπορούν στο εξής να έχουν πρόσβαση σε γεωργικά φάρμακα.

 

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταγραφή είναι ο σειριακός αριθμός, ο τύπος του ψεκαστικού και ο αριθμός των ακροφυσίων.  

Παρόμοια άρθρα

Back to top button