Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δήμας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενου  ζώου συντροφιάς    ότι στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4039/2012 όπως ισχύει, οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 

α) Να μεριμνούν για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου, για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας, καθώς και να τοποθετούν στο περιλαίμιο του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού.

β) Να δηλώνουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες την απώλεια του ζώου σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

γ) Να τηρούν τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνούν για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να μεριμνούν για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.

δ) Να εφοδιάζονται με το διαβατήριο του ζώου, εάν πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνούν για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του.

ε) Να μην εγκαταλείπουν το ζώο, ενώ σε περίπτωση που επιθυμούν να αποχωριστούν το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιούν στον Δήμο του τόπου της κατοικίας την πρόθεσή τους αυτή, να το παραδίδoυν σε αυτόν και να λαμβάνουν από πιστοποιημένο κτηνίατρο, αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου.

 

Προσοχή:

στ) Να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας.

ζ) Να μεριμνούν για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμούν τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες.

η) Να προσκομίζουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου.

 

Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.

 

Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου:

α) μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό,

β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους, 
γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.

 

Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο του έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του.

 

Προσοχή:

Στους παραβάτες των διατάξεων του Ν. 4039/2012 όπως ισχύει, επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις-πρόστιμα σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Ν.4039/2012.

 

Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση που διαπιστώνεται, κυμαίνονται από 300 έως 30.000 ευρώ.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Πρόστιμο 300 ευρώ για  παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς ή μη κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας ή εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 παρ.1 περ. β) κ.α.

β) Πρόστιμο 500 ευρώ για παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου κ.α.

γ) Πρόστιμο 3.000 ευρώ για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια.

δ) Πρόστιμο 30.000 ευρώ για κάθε περιστατικό κακοποίησης, βασανισμού, κακής ή βάναυσης μεταχείρισης ζώου.

 

Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων. 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button