Η Euroasia προωθεί τέσσερις διαγωνισμούς για διασύνδεση Ισραήλ-Αττικής

Η EuroAsia Interconnector Limited, o επίσημος φορέας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου EuroAsia Interconnector, επιλέγει τους προμηθευτές για την κατασκευή της Φάσης 1 της ηλεκτρικής διασύνδεσης υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC). Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του πολύ-τερματικού συστήματος θα είναι αυτή του μετατροπέα πηγής τάσης (VSC).

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector είναι κορυφαίο Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ 3.10), το οποίο έχει χαρακτηριστεί και ως “λεωφόρος ηλεκτρικής ενέργειας” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού συνδέει τα εθνικά δίκτυα Ισραήλ, Κύπρου και Κρήτης-Αττικής στην Ελλάδα και δημιουργεί μια αξιόπιστη ενεργειακή γέφυρα μεταξύ των ηπείρων της Ασίας και της Ευρώπης, επιτρέποντας την αμφίδρομη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη Φάση 1 του έργου, η διασύνδεση HVDC έχει σχεδιαστεί για δυναμικότητα μεταφοράς 1.000 MW και με την ολοκλήρωση του έργου η δυναμικότητα μεταφοράς θα είναι 2.000 MW.

Οπως αναφέρει η εταιρία, η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector θα αναπτυχθεί μέσω τεσσάρων διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι τέσσερις προκηρύξεις διαγωνισμών που δημοσιεύθηκαν στις 17 Απριλίου 2018 στην ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ είναι οι ακόλουθες:

· «EuroAsia Interconnector Μετατροπείς VSC-HVDC »
Αριθμός προκήρυξης: 2018 / S 074-165446 – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 1.020.000.000 Ευρώ

· «EuroAsia Interconnector υποθαλάσσια καλώδια HVDC και χερσαία καλώδια για τη Σύνδεση 1: Ισραήλ – Κύπρος»
Αριθμός προκήρυξης: 2018 / S 074-165453 – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 440.000.000 Ευρώ

· «EuroAsia Interconnector Υποθαλάσσια καλώδια HVDC και χερσαία καλώδια για τη Σύνδεση 2: Κύπρος-Κρήτη»
Αριθμός προκήρυξης: 2018 / S 074-165450 – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 1.270.000.000 Ευρώ

· «EuroAsia Interconnector Υποθαλάσσια καλώδια HVDC και χερσαία καλώδια για τη Σύνδεση 3: Κρήτη-Αττική»
Σελ 1 από 3Αριθμός προκήρυξης: 2018 / S 074-165452 – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 535.000.000 Ευρώ

Το συμβόλαιο “EuroAsia Interconnector Μετατροπείς VSC-HVDC” περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των τεσσάρων σταθμών μετατροπής (HVDC-VSC) του πολύ-τερματικού συστήματος και των τεσσάρων θαλασσίων ηλεκτροδίων, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (MVDC) που θα τα συνδέουν μεταξύ τους. Ένας σταθμός μετατροπής μαζί ένα θαλάσσιο ηλεκτρόδιο θα εγκατασταθεί σε κάθε μία από τις τέσσερις τοποθεσίες, δηλαδή το Ισραήλ, την Κύπρο, την Κρήτη και την Αττική.

Οι συμβάσεις για τα υποθαλάσσια και χερσαία καλώδια HVDC για κάθε μία από τις συνδέσεις καλύπτουν το σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, την προμήθεια και την εγκατάσταση τους.

Η Euroasia επισημαίνει επίσης τα εξής: «Με περηφάνεια ανακοινώνουμε ότι το έργο μας προσέλκυσε την προσοχή όλων των κορυφαίων κατασκευαστών σταθμών μετατροπής και καλωδίων υψηλής τάσης, αλλά και όλων των κορυφαίων εταιρειών πόντισης καλωδίων σε μεγάλα βάθη, οι οποίοι ζήτησαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την κατασκευή αυτής της απαιτητικής διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η φάση της προεπιλογής ολοκληρώθηκε και όλοι οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν σχετικά με την απόφαση ως προς την αίτησή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Επιπλέον, ολοκληρώσαμε με επιτυχία μια σειρά ξεχωριστών συναντήσεων με όλους τους επιτυχόντες κατασκευαστές σταθμών μετατροπής και καλωδίων, που έλαβαν χώρα στην έδρα μας στην Κύπρο. Οι συναντήσεις είχαν σκοπό να ενημερώσουν τους επιλεγέντες υποψηφίους σχετικά με την κατάσταση του έργου, τη διαδικασία υποβολής προσφορών που θα ακολουθήσει και για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις τεχνικές πτυχές και τις προκλήσεις του έργου.

Μετά από αυτές τις συναντήσεις και προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία προμηθειών, αποφασίσαμε να υποβάλουμε τα έγγραφα διαγωνισμού σε όλους τους επιτυχόντες κατασκευαστές σταθμών μετατροπής και καλωδίων για ένα γύρο διαβουλεύσεων πριν από την επίσημη υποβολή της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (ΥΠΠ).

Θα θέλαμε να αδράξουμε αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον τους για το Έργο Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους προσφοροδότες ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν με πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης.

Ως ο Επίσημος Φορέας Υλοποίησης του έργου ΕΚΕ 3.10 στην ολότητα του,προχωράμε στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector σε πλήρη συμμόρφωση με τη διαδικασία διευκόλυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Τεχνικής Επιτροπής που θα εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα του πολύ-τερματικού συστήματος διασύνδεσης 1.000 MW EuroAsia Interconnector Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης – Αττικής, με τις εκτιμώμενες ημερομηνίες λειτουργίας των δύο πρώτων τμημάτων της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector να είναι:

• ΕΚΕ 3.10.3 – Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς, Κρήτης (GR) και Αττικής (GR) – Ιούνιος 2022
• ΕΚΕ 3.10.2 – Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου (CY) και Κορακιάς, Κρήτης (GR) – Δεκέμβριος 2023»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button