Γιώργος Βαρελάς: Ένα σχόλιο στα όσα ακούστηκαν για τα κωλύματα εκλογιμότητας

Υποψήφιοι με κώλυμα εκλογιμότητας στο Δήμο Μεγαρέων!

Για ποιο λόγο εκτίθενται ενώ δεν μπορούν να εκλεγούν;

 

Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών, υπ’ αριθμ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των δημοτικών Αρχών

Αριθμ. Πρωτ.: 15641/ 17.4.2014

Αριθμ. Εγκυκλίου: 14

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3

§ 3. Κωλύματα Εκλογιμότητας

i. Όσοι συνδέονται με το Δήμο όπου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, ή τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων των Συνδέσμων, με σύμβαση που αφορά α) προμήθεια β) εκτέλεση δημοτικού έργου γ) παροχή υπηρεσιών δ) παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω συνολικά ετησίως. Δηλαδή όσοι έχουν συνάψει σύμβαση της οποίας οι όροι από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο ανακήρυξης του υποψηφίου.

Η σχετική σύμβαση μπορεί να συνιστά τόσο κώλυμα εκλογιμότητας, αν υπήρχε πριν από την εκλογή και κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, όσο και ασυμβίβαστο, αν εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την εκλογή και κατά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών οπότε και επιφέρει, στην τελευταία αυτή περίπτωση, την αυτοδίκαιη έκπτωση του αιρετού από το αξίωμά του.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κύριε Μαρινάκη,

σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τους επαγγελματίες προς τους οποίους ο Δήμος έχει οικονομικές υποχρεώσεις και κυρίως αυτούς που είναι αντίθετοι ιδεολογικά προς εσάς.

Δεν είχαμε ποτέ καμία πρόθεση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά μετά την προσωπική επίθεσή σας απέναντί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Κατ’ αρχήν, γνωρίζετε καλά ότι ο Δήμος έχει οικονομικές εκκρεμότητες απέναντί μας, ενώ εμείς έχουμε εκπληρώσει όλες τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο και στο Δημόσιο. Δεν έχουμε καμία σύμβαση εν ενεργεία με το Δήμο, κάτι το οποίο μας δίνει το απόλυτο δικαίωμα να είμαστε υποψήφιοι στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές.

Σύμφωνα με το Νόμο 3852/10, αρθρο14 §3α «Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:

α. Όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά τους πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.»

(http://www.et.gr/idocs nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8-SrPzKAEPjjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNmRtr3nZpEbuXxG86rC-DCHAehzRFv0s_twf-vapLyD) και όχι όπως αναφέρετε εσείς «οι οποίοι είναι συμβαλλόμενοι με το Δήμο Μεγαρέων και είναι σε ενέργεια υποχρεώσεις του δήμου απέναντί τους που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ»

Ως εκ τούτου, όπως ήδη αναφέρουμε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό και ηθικό κώλυμα για την υποψηφιότητά μας.

Επίσης, στο δημοσίευμά σας αναφέρετε την εγκύκλιο 9/2014 για να επιβεβαιώσετε δήθεν την αλήθεια του ισχυρισμού σας. Ωστόσο ξέρετε ότι παραπλανείτε τους πολίτες διότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος έχει τίτλο: «Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου» και μιλάει ακριβώς γι’ αυτό που λέει ο τίτλος και δεν έχει καμία σχέση με την έγκυρη ή μη υποψηφιότητα συμβούλων.

(Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών τωνπεριφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει τωναυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου)

Και εκτός αυτού δεν έχετε καμία διάθεση να αποπληρώσετε τις οικονομικές εκκρεμότητες του Δήμου απέναντί μας εφόσον αρνείστε συστηματικά να μας δεχτείτε ως επαγγελματίες στο γραφείο σας.

Το να δέχεστε τους πολίτες στη Δημαρχεία και να ακούτε τα προβλήματά τους είναι μέσα στις υποχρεώσεις σας ως εκλεγμένος πολιτικός άρχοντας του τόπου. Το γεγονός ότι δέχεστε επιλεκτικά μόνο όσους σας υποστηρίζουν, σας κάνει από μόνο του έναν άδικο και ιδιοτελή Δήμαρχο και άρα έναν κακό Δήμαρχο που ΔΕΝ χρειάζεται ο τόπος μας.

Κύριε Μαρινάκη ψεύδεστε ασύστολα μπροστά στο φόβο της ορατής ήττας σας. Σας ευχαριστούμε που με τη λασπολογία και την ιδιοτέλειά σας θα μας δώσετε τη Νίκη στις 18 Μαΐου.

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΕΥΜΑ ΣΑΣ

.

Νίκος Παπαπανούσης, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

Μελέτιος Λέλης, Μηχανικός Αυτοκινήτων

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σχόλιο:

Αυτά λέει ρητά ο Νόμος και η σχετική εγκύκλιος 14 και καμία άλλη και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση η παρερμηνεία από κανέναν.

Η απάντηση των ενδιαφερομένων δεν λύνει το πρόβλημα, αφού οι ίδιοι παραδέχονται ότι ο Δήμος έχει οικονομικές εκκρεμότητες μαζί τους.

Πως αλήθεια προκύπτουν οφειλές του Δήμου, αν δεν υπάρχει απευθείας ανάθεση έργου ή σύναψη σύμβασης μέσω δημοπρασίας;

Οι εκκρεμότητες προφανώς απορρέουν μέσω σύμβασης έργου με φορείς του δημοσίου και όχι αορίστως και δια λόγου.

Αν έχει ακυρωθεί η όποια σύμβαση, εφόσον υπάρχει, πρέπει να έχει γίνει πριν την ανακήρυξη του υποψηφίου. Είναι έτσι η κατάσταση;

Όλα αυτά τα γνωρίζει καλά ασφαλώς ο επικεφαλής του συνδυασμού.

Γιατί επέτρεψε να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο αυτοί που έχουν τέτοιο πρόβλημα;

Αν προήλθε από άγνοια, τίθεται θέμα για τον ίδιο και το επιτελείο του.

Αν όχι, ποιοι λόγοι συντρέχουν και οι εν λόγω συμπολίτες μας εκτίθενται ζητώντας την ψήφο του λαού, αφού ακόμα κι αν εκλεγούν πιθανόν να εκπέσουν από το αξίωμα αυτό;

Δεν ανακύπτει ηθικό ζήτημα με αυτή την ενέργεια τους;

Ο επικεφαλής του συνδυασμού αιρετός την περίοδο που πέρασε, μέλος του δημοτικού συμβουλίου γνώριζε από πρώτο χέρι τους αναδόχους δημοτικών έργων, οπότε μοιάζει απίθανη η περίπτωση να διέφυγε της προσοχής του.

Ας μας εξηγήσει επομένως ποιοι λόγοι τον ώθησαν να ζητήσει από άτομα που έχουν κώλυμα να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο του.

Ο λαός δεν είναι πρόβατο και δεν μπορεί να είναι δέκτης παραπληροφόρησης με κίνδυνο να οδηγηθεί σε λανθασμένες αποφάσεις.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button