Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας [2015]

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ. – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων υλοποιεί το Πρόγραμμα με τίτλο «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».

 

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη οικονομική ανασφάλεια και έκρηξη της ανεργίας, ο Δήμος Μεγαρέων υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία σε ανέργους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εργαστούν σε τοπικές επιχειρήσεις ή να ασκήσουν οι ίδιοι επιχειρηματική δραστηριότητα και στηρίζει τις επιχειρήσεις της περιοχής, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 80 ανέργων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αξιοποιώντας μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών).

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να επωφεληθούν άνευ κόστους υφιστάμενες επιχειρήσεις του Δήμου και της τοπικής αγοράς, αξιοποιώντας όσους εκπαιδευτούν στα πλαίσια του προγράμματος.

 

Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση
 • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων
 • Επιχειρηματικό Σχεδιασμό: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.

 

Ομάδες στόχοι:

 • Μακροχρόνια άνεργοι 45-64 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης www.edekodi-megara.gr.

 

Δράσεις του προγράμματος:

 1. Ημερίδα για την παρουσίαση των προγραμμάτων επιχορήγησης ατομικών επιχειρήσεων  & Κοιν.Σ.Επ

Η Αναπτυξιακή  Σύμπραξη  Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ. διοργάνωσε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, για όλους τους ωφελούμενους προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ του Δήμου Μεγαρέων, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Πρόοδος Δράσης και Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης για Ατομικές Επιχειρήσεις και Κοιν.Σ.Επ.».

 

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν η εξέλιξη και η πρόοδος της Δράσης, καθώς και οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις επιδότησης των ωφελουμένων μέσω νέου προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «Επιχειρηματική  Ευκαιρία». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους για ίδρυση Ατομικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).

 

Η επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης, από 25.00 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Τα αντικείμενα των επιχειρήσεων πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να εμπίπτουν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία

 

 1. Ενημερωτική  ημερίδα  με θέμα «Επιχορήγηση και οφέλη επιχειρήσεων για πρόσληψη  ανέργων  προγράμματος τοπ-εκο δήμου»

Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Δήμο Μεγαρέων είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ενημερωτική ημερίδα που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ., τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015.

 

Οι επιχειρήσεις ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επιδότησής τους στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤοπΣΑ – ΤοπΕΚΟ», καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Οι ωφελούμενοι είναι κάτοικοι του Δήμου Μεγαρέων και έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων».

 

Η επιχορήγηση καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του μισθολογικού κόστους των ανέργων του προγράμματος που θα προσληφθούν (375~450€ ανά μήνα για 25 ημέρες πλήρους απασχόλησης ανά μήνα και για διάρκεια τεσσάρων μηνών), ενώ στις επιχειρήσεις που θα προβούν σε προλήψεις, προσφέρονται δυνατότητες και δωρεάν παροχές, ως ακολούθως:

 • Επιλογή υποψήφιου σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Δωρεάν συμμετοχή δύο (2) εργαζομένων της επιχείρησης στα σεμινάρια* για θέματα Οργάνωσης της AQS, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο www.aqs.gr  (παροχή της AQS)
 • Δωρεάν Διάγνωση από εξειδικευμένους συμβούλους της AQS των προβλημάτων της επιχείρησής σας και προτάσεις Δράσεων Βελτίωσης. (παροχή της AQS)
 • Online συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους της AQS μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της AQS για διάστημα 12 μηνών μέσω online κωδικού (παροχή της AQS).
 • Συνεχής ενημέρωση των επιχειρήσεων για ενεργά χρηματοδοτούμενα προγράμματα από διάφορους φορείς.
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε προγράμματα ΟΑΕΔ για προσλήψεις ατόμων.
 • Σύμφωνα προνομιακής συνεργασίας με νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
 • Προβολή των επιχειρήσεων μέσω του επικοινωνιακού υλικού του προγράμματος και την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 

 1. Παρουσίαση επιδοτουμένων προγραμμάτων  ΕΣΠΑ και προϋποθέσεις ίδρυσης Κοιν.Σ.Επ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, ενημερωτική ημερίδα για επιχειρήσεις σχετικά με τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς και τις προϋποθέσεις ίδρυσης Κοιν.Σ.Επ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ., στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας».

 

Οι τοπικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ημερίδα, αλλά και οι ωφελούμενοι της Πράξης, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εμπεριστατωμένα για τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς και τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

 

Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεγάρων (ΔΗΚΕΔΗΜΕ), κ. Σπύρος Κορώσης, ενώ ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου, ως υπεύθυνος του έργου, παρουσίασε εκτενώς τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα και τόνισε τα οφέλη από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αυτά.

 

Με το πέρας της ημερίδας, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους της Πράξης και να υποβάλλουν σχετικά ερωτήματα και τυχόν απορίες.

 

Η Πράξη «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες  ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών  ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

www.edekodi-megara.gr

 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button