Ενημερωτική συνάντηση για τους ωφελουμένους του προγράμματος «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου η εκδήλωση που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας».

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Μεγαρέων. Στόχος της ήταν η εκτενής ενημέρωση των επιλεγέντων ωφελουμένων, για τις επόμενες δράσεις του προγράμματος. Εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης παρουσίασαν το πρόγραμμα της κατάρτισης και της συμβουλευτικής υποστήριξης, ενώ απάντησαν σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους ωφελούμενους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΔΕΚΟΔΗΜ, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι πρώτες συνεδρίες των ειδικών συμβούλων και των ωφελουμένων. Παράλληλα, προγραμματίζεται η κατάρτιση, που θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένες αίθουσες του Δήμου Μεγαρέων.

 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Ιωάννης Μαρινάκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων, κ. Αθανάσιος Δρένης. Ομιλητές ήταν ο κ. Αναστάσιος Πανταζής, εκπρόσωπος του συντονιστή-εταίρου, AQS, και ο κ. Νεκτάριος Κοκοτσάκης, εκπρόσωπος από το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή.

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.ΜΕπιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων υλοποιεί την Πράξη «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button