Ενημερωση σχετικά με την απόφαση απαγόρευσης αλιείας οστράκων στο Δήμο Μεγαρέων

Με αφορμή πρόσφατη έκδοση και ανάρτηση σχετικής απόφασης απαγόρευσης αλιείας και στις δύο Ζώνες Παραγωγής του Δήμου Μεγαρέων και προς αποφυγή παραπληροφόρησης, γνωστοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, ότι τα ευρεθέντα τοξικά ή/και δυνητικά τοξικά είδη μικροφυκών, που ήταν πάνω από τα νομοθετημένα όρια για τη λήψη αποφάσεων, σε δείγματα νερού που στάλθηκαν για εξέταση στην Εργαστηριακή Μονάδα Θαλασσίων Τοξικών Μικροφυκών του Α.Π.Θ., δεν επηρέασαν την ασφάλεια των οστρακοειδών στην αντίστοιχη περίοδο του δειγματισμού, ενώ οι δειγματοληψίες νερού συνεχίζονται σε εβδομαδιαία βάση.

Η αυξημένη παρουσία των προαναφερθέντων μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων είναι κυρίως εποχική και οφείλεται στην ιδιαίτερη βιολογία τους, που χαρακτηρίζεται από εντονότερη ανάπτυξη τους εαρινούς μήνες σε συνδυασμό με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (άνεμοι, θαλάσσια ρεύματα, ηλιοφάνεια και συσσώρευση ανόργανης ύλης) και δεν μπορεί να αποδοθεί σε εξωγενείς ρυπογόνους παράγοντες ανθρώπινης ή άλλης προελεύσεως.

 

Αναλυτικότερα:

Στην Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Αττικής και Νήσων έχουν οριοθετηθεί και κατηγοριοποιηθεί Ζώνες Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων (ΖΔΜ) απ’ όπου οι οστρακαλιείς και οστρακοκαλλιεργητές μπορούν να αλιεύουν – συλλέγουν και εν συνεχεία να διακινούν και να διαθέτουν στην αγορά διάφορα είδη οστρακοειδών.

Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής υπάρχουν δύο Ζώνες Παραγωγής στις περιοχές Λουτρόπυργος – Νεράκι και Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων. Οι παραπάνω ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, υπόκεινται σε συστηματική παρακολούθηση από τις Αρμόδιες Αρχές προκειμένου τα αλιευόμενα είδη να είναι ασφαλή για την ανθρώπινη κατανάλωση.

Η παρακολούθηση των Ζωνών γίνεται μέσω δειγματοληψιών νερού και σάρκας οστρακοειδών (μαζί με το ενδοθυρικό υγρό τους) που διενεργούνται υπό την εποπτεία κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Τα δείγματα αυτά στέλνονται ακολούθως σε εγκεκριμένα εθνικά εργαστήρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) του ΥΠΑΑΤ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και του ΚΕΕΛΠΝΟ στη Βάρη για να εξεταστούν για την παρουσία τοξικών ή/και δυνητικά τοξικών μικροφυκών καθώς και Βαρέων Μετάλλων στο νερό και βιοτοξινών ή μικροβιακών παραγόντων στη σάρκα.

Αν τα αποτελέσματα των παραπάνω δειγματοληψιών είναι θετικά ή υπερβαίνουν τα νομοθετημένα όρια τότε η ΔΑΟΚ άμεσα εκδίδει σχετική απόφαση απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης οστρακοειδών, από τις αντίστοιχες ζώνες, για την ανθρώπινη κατανάλωση. Η απόφαση αυτή άμεσα αναρτάται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Περιφέρειας και του ΥΠΑΑΤ. Στη συνέχεια ακολουθούν νέες δειγματοληψίες, τα αποτελέσματα των οποίων καθορίζουν (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) τον χρόνο επανέναρξης της αλιείας με νέα απόφαση της Αρμόδιας Αρχής.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button