Εγγραφές σε Νηπιαγωγείο και Α΄ τάξη Δημ. Σχολείου για το 2017-2018

Ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών πως για το σχολικό έτος 2017-2018 οι εγγραφές μαθητών  για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου γίνονται αποκλειστικά από τις 2 έως τις 19 Μαΐου 2017 σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 35 του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016).

Κατά τις ίδιες ημερομηνίες οφείλουν επίσης να καταθέσουν αίτημα επαναφοίτησης στο Νηπιαγωγείο, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που κρίνεται ότι έχουν ανάγκη επαναφοίτησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι τα ακόλουθα:

α) Προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ή άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας του παιδιού

γ) Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου

δ) Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο)

ε) Βεβαίωση παρακολούθησης του Νηπιαγωγείου (για εγγραφή στο Δημοτικό).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button