ΕΑ κατοίκων Κινέτας: «Λειψυδρία, αποψιλώσεις, δρόμοι, μπάζα και κίνδυνος πυρκαγιάς»

Ακολουθεί άρθρο-επιστολή της Επιτροπής Αγώνα κατοίκων Κινέτας στο οποίο επισημαίνεται «ότι τα πολλαπλά προβλήματα που ταλαιπωρούν την περιοχή παραμένουν άλυτα».

Άλλη μια άνυδρη καλοκαιρινή περίοδο διανύει και φέτος η Κινέτα εν μέσω υποσχέσεων, με κάποιες όμως ιδιαιτερότητες και προβλήματα που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και το περιβάλλον της περιοχής. Έτσι, εκτός των άλλων σοβαρών προβλημάτων έχουμε:

– Περιοχές της Κινέτας χωρίς σταγόνα νερό, αφού οι βλάβες στις γεωτρήσεις που είναι στην ευθύνη του Δήμου συνήθως δεν αποκαθίστανται, οι δε κάτοικοι που υποφέρουν αντιμετωπίζονται σαν πολίτες υποδεέστερης κατηγορίας. Είναι αυτονόητη και επείγουσα η ανάγκη εν μέσω θέρους, της αποκατάστασης των βλαβών και της υδροδότησης, αφετέρου καθιστά ζωτική και επιτακτική τη μελέτη για το εσωτερικό δίκτυο και την υδροδότηση ό λ η ς της περιοχής.

– Σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη διαχείριση μπαζών και πράσινων αποβλήτων (κλαδεμάτων) στο περίφημο «πράσινο σημείο» που έχει κορεστεί (γεμίσει) λόγω καθυστέρησης αποκομιδής και έχει φυσιολογικά αναστείλει τη λειτουργία του. Αποτέλεσμα, να αποτελεί μία εν δυνάμει εύφλεκτη ωρολογιακή βόμβα, τα δε μπάζα και κλαδέματα να διασκορπίζονται από τους πολίτες πάλι στις μικρές αυτοσχέδιες χωματερές της περιοχής, όπως ο Αγ. Χαράλαμπος, αφού κανείς αρμόδιος δεν υποδεικνύει ασφαλή χώρο εναπόθεσης, συντηρώντας έτσι και ανακυκλώνοντας μία πάγια καταστροφική περιβαλλοντική αντίληψη.

– Ένα άλλο πρόβλημα είναι η αποψίλωση και ο καθαρισμός των πρανών και των ερεισμάτων των δρόμων του αστικού ιστού από τη βλάστηση που αποτελεί εύφλεκτη ύλη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Π.Ε. Δυτικής Αττικής την 19/5/2024, το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη αποσκοπεί εκτός των άλλων «στην προστασία του περιβάλλοντος από πυρκαγιές, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου και στην απαλλαγή του οδικού δικτύου από σκουπίδια, μπάζα, ξένα αντικείμενα οποιουδήποτε μεγέθους και οτιδήποτε ενοχλεί την ορατότητα των οδηγών». Όμως στην Κινέτα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει, καθότι ειδικά στον βόρειο παράδρομο και μάλιστα στο πιο επικίνδυνο σημείο στο μέσον του παραδρόμου στη στροφή με κατωφέρεια που στερείται επαρκούς ορατότητας, η παρόδια βλάστηση και τα ξερόχορτα στα πρανή εκατέρωθεν του δρόμου εκτός από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μόνο σε οδική ασφάλεια δεν συνηγορούν. Το ίδιο συμβαίνει με σκουπίδια και ξένα αντικείμενα στο παρακείμενο βουλωμένο φρεάτιο συλλογής ομβρίων, όπως και με απορρίμματα και αντικείμενα που έχουν περιπέσει σε κάποια σημεία στα ακάλυπτα φρεάτια του βορείου παραδρόμου. Έτσι, η σπουδή για πρόστιμα και χαράτσια στους πολίτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα, κάπου αποδεικνύεται και υποκρισία.

– Σε δημόσιες ανακοινώσεις της Περιφέρειας, αναρτήσεις και δηλώσεις του νέου Περιφερειάρχη, τονίζεται ότι προτεραιότητα και φιλοσοφία της νέας αρχής είναι η οδική ασφάλεια και η ποιοτική αναβάθμιση των οδικών αξόνων αρμοδιότητας της. Εμείς υπενθυμίζουμε την έλλειψη βασικών υποδομών λειτουργικότητας και ασφάλειας (πεζοδρόμια, διαβάσεις, οδοφωτισμός, φανάρια, σήμανση, απορροή κλπ.) της ΠΕΟΑΚ και του βόρειου παράδρομου αρμοδιότητας της, όπου ο υ δ έ π ο τ ε ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά καμία κρατική ή περιφερειακή αρχή.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι κοινοτικοί δρόμοι, ιδιαίτερα στην άνω Κινέτα, είναι σε άθλια κατάσταση, καθότι καμία δημοτική αρχή μέχρι σήμερα δεν ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά. Πολλοί δε εξ’ αυτών με ρωγμές και υδατοφαγώματα από την καταστροφική πλημμύρα το 2019 και τούτο παρά τη διαβεβαίωση της Περιφέρειας (σχετ. το υπ. αριθ. 779568/10-8-22 έγγραφο) ότι «οι εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένων οδών εντός και εκτός σχεδίου του οικισμού της Κινέτας, προβλέπεται να αποπερατωθούν σταδιακά έως την 28/2/2023.» Επίσης να τονίσουμε και τη μάστιγα για την περιοχή των πολλών τροχαίων ατυχημάτων που σε συνδυασμό με την ανυπαρξία μονάδας πρώτων βοηθειών και δεδομένης της απόστασης των κύριων νοσοκομειακών μονάδων, συνιστούν θανάσιμο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, κάτι που μέχρι σήμερα συνάντησε την πλήρη αδιαφορία κρατικών και περιφερειακών αρχών και αντιμετωπίστηκε με πρόχειρες και εμβαλωματικές λύσεις.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button